Публикация

Насочената лъчетерапия може да замени сегашните процедури при рак на гърдата

Няколко групи изследователи проучили дали една единствена доза облъчване насочена специално към мястото на тумора и приложена по време на операцията или скоро след нея, може да бъде реална алтернативно лечение за намаляване на риска от рецидив.


Две нови изследвания, публикувани в The Lancet и The Lancet Oncology, показват, че за някои жени в ранен стадий на рак на гърдата насочената лъчетерапия приложена по време на операция може да бъде реална алтернатива на  прилаганите сега процедури, при които жените ходят на лъчетерапия в продължение на седмици след операцията. Повечето жени с рак на гърдата, на които се прави частична мастектомия след операцията преминават и през курс лъчетерапия на цялата болна гърда, или външна лъчетерапия (external beam radiotherapy, EBRT). Установено е, че тази терапия намалява риска от рецидив, но тя може да причини неприятни странични действия и налага 20-30 дни посещения в центровете по лъчетерапия след операцията. Това затруднява пациентките, които живеят на отдалечени места. Има случаи когато вместо да се извърши частична мастектомия пациентките да се подложат на пълна мастектомия, само защото не могат да изпълнят изискванията за лъчетерапия след отстраняването на засегнатите от рак тъкани на гърдата. 

Ако жените с частична мастектомия не се подложат на лъчелечение, има риск от рецидив - обикновенно или на мястото, или близо до първоначалния тумор. По този повод няколко групи изследователи проучили дали една единствена доза облъчване насочена специално към мястото на тумора и приложена по време на операцията или скоро след нея, може да бъде реална алтернативно лечение за намаляване на риска от рецидив. Публикуваните две статии в списанията The Lancet и The Lancet Oncology разказват за новите резултати от две изследвания, при които са приложени два различни метода на прилагане на насочено облъчване.

Опит с техниката TARGIT-A

В The Lancet, международен екип от учени, ръководен от проф. Майкъл Баум и проф. Джайант Вайдиа от Юнивърсити Колидж в Лондон правят сравнение между прилагането на TARGIT (при тази техника се облъчва тумора посредством миниатюрен уред излъчващ рентгенови лъчи) с прилагането на стандартния курс ежедневно външно лъчелечение EBRT в продължение на 3 до 6 седмици. В продължение на 12 години, 1721 жени били подложени на лечение по систематаTARGIT, а контролна група от 1730 жени на стандартното EBRT лечение. Техниката TARGIT е разработена от професорите Баум, Вайдиа и Тобиас и от 1998 г. е била изпробвана в 33 страни.

В изследваните си учените се опитали да отразят колкото е възможно по-добре практиката в реалния живот. Жените, на които била приложена техниката TARGIT по време на операцията, но впоследствие били установени признаци, че са застрашени от рецидив, били подложени и на EBRT. В крайна сметка около 80% от пациентките от групата TARGIT преживяли операцията и лъчетерапията с една упойка и без да се налага допълнителна външна лъчетерапия/ EBRT/. Учените направиха извода, че тъй като разликата във възникването на рецидив през следващите 5 години между двата метода на лечение е по-малко от 2.5%, TARGIT би трябвало да се възприема като равностойна терапия. Освен това общата смъртност след прилагането на TARGIT се оказала 3.9% и 5.3% при EBRT, заради значително по-малкия брой смъртни случаи от сърдечносъдови инциденти и друг вид рак след прилагането на техниката TARGIT.

Според проф. Вайдиа, най-голямата полза за жените с рак на гърдата от TARGIT е, че тази с техника те приключват с цялото локално лечение по време на операцията и подлагат на по-слаба токсичност гърдата, сърцето и други органи. Нашето изследване, посочва той, подкрепя използването на TARGIT едновременно с частичната мастектомия при условие, че пациентите се подбират внимателно. Изследването дава възможност на пациентите и техните лекари да направят по-информирaн избор за индивидуално лечението, да се спести време, пари, да се запазят гърди и живот.

Опит с техниката ELIOT

В The Lancet Oncology, учени от Италия начело с проф. Умберто Веронези от Европейския Институт по онкология в Милано, съобщават резултатите от едно изследване по малко един по-различен метод за насочено облъчване на мястото на тумора – с  апарат, който излъчва електронна радиация (електронно интраоперативно лъчелечение (electron intraoperative radiotherapy, или ELIOT). 651 жени от Милано с рак на гърдата в начален стадий били подложени на ELIOT по време на извършването на частичната мастектомия, а контролна група от 654 жени на стандартната терапия EBRT след частичната мастектомия.
Учените направиха сравнение между локалния рецидив на рака на гърдата/ точно на същото място, на което е бил тумора/ и рецидива на рака в същата гърда, която е била оперирана. И в двата случая след 5 години рецидивите били повече в групата ELIOT отколкото в контролната група -  2.5% срещу 0.4%.

Въпреки различните проценти на рецидивите, общо взето  броят на смъртните случаи от рак до 5-та година в двете групи не се различава съществено -34 смъртни случаи в групата ELIOT и 31 в контролната група.  Учените изследваха характеристиките на рецивидиралите тумори на пациентите от групата ELIOT като идентифицираха няколко признака, които имат връзка с рецидивите, като тумор по-голям от 2 сантиметра и естроген-рецептор негативен oestrogen-receptor negative (ER-negative).

Проф. Веронезе отбелязва, че въпреки установените по-голям брой рецидиви при пациентките подложени на ELIOT, трябва да се отчете, че при някои жени ползата от избягването на продължителна лъчетерапия преобладава пред риска от рецидив. Окуражаващ е фактът, че 5 г. след операцията няма разлика между процента на смъртните случаи на жените, които са лекувани с техниката ELIOT и които са лекувани със стандартната лъчетерапия. Интраоперативната лъчетерапия може да помогне за по-нататъшното подобряване на качеството на живот на пациентите и откритията в новото изследване ще помогнат на клиницистите за използват по-добре биомолекулярните фактори заедно с традиционните клинични и хистопатологични фактори, за да установят кои пациенти са идеалните кандидати за частично облъчване на гърдата. partial breast irradiation.”

Коментирайки двете проучвания френските онколози Проф Давид Азра и д-р Клер Лемански посочват, че са необходими по-нататъшни изследвания, за да се идентифицират пациентите, за които има най-малка вероятност за рецидив на раковото заболяване след операцията и интероперативната лъчетерапия. Новите данни от TARGIT-A и ELIOT засилват убеждението ни, че интероперативната лъчетерапия по време на операция на гърдата е надежна алтернатива на конвенционалното поетапно следоперативно облъчване, но само ако тя се прилага много избирателно на жени с много нисък риск от локален рецидив.”

www.news-medical.net


" }-->

Коментари