Публикация

Анализ на пазара на лекарства у нас по отношение на генеричните медикаменти

Тези продукти пестят обществен ресурс, но прекаленият ценови натиск може да доведе до изтегляне от пазара на базови терапии.


Фокусът върху цената доминираше твърде дълго в темата за лекарствата. Има обаче много други важни аспекти, на които до момента не се обръща достатъчно внимание. (Презентацията с всички графики и числа можете да видите, като свалите файла в края на текста.)

Ето какво сочат официалните статистически данни: от 1999 г. досега цената на стандартната потребителска кошница е нараснала два пъти. Сравнена с друга крива, която показва реимбурсния индекс, се вижда постепенен спад до ниво от 50% и възстановяването им до 84%. Това се дължи на системите за ценови контрол на лекарствата в България. Няма друга система, която да е по-регулирана и контролирана от лекарствените пазари. Има и нарастване на разходите, което се дължи на два фактора. Единият е промяна на начина, по който работи системата за реимбурсация през 2009 г. Другият фактор е преместването на определени продукти от МЗ в реимбурсния списък на НЗОК.

Трябва да се има предвид, че българският пазар е с нищожен оборот в сравнение с някои от големите страни в Европа. Става дума за 750 млн. евро по цени на производител за 2013 г. Този пазар наистина е малък. Няма производител, който може да си позволи да прави нещо специално за такава малка страна. По-малки от нас са само балтийските страни. Това е важно, за да се знае къде се намираме. За генеричните производители е много трудно да се работи за такъв малък пазар. Производствените разходи са високи, затова присъствието на много компании в България е успех и постижение на националната регулация.

Проучвания на пазарните цени на ниво молекули и сравняването им с тези в ЕС сочи, че системата у нас успява да задържи едни от най-ниските нива. Дори при определени молекули цената е паднала под нивото на себестойност, затова тяхното наличие в България е под въпрос. Над 200 продукта вече са изтеглени само за една година от българския пазар заради този ценови натиск по данни на агенцията по лекарствата. 

IMS Hеalth наблюдава тенденциите при 7 основни терапевтични категории: инхитибиотори на ангиотензина, антипсихотици, антидепресанти, антиепилептици, антилуцеранти, регулатори на холестерола и антидиабетни средства. За 5 г. цената на един ден лечение е спаднала с 23%, а на друга крива се вижда, че броят на лекуваните се е увеличил с 80%. Ценовата регулация и увеличеният достъп до лекарства води до нарастване на броя на лекуваните. Неудовлетворените лекарствени нужди намират числов израз при подобен тип анализи. Вижда се, че падането на патенти и на цените води до чувствително повишение в консумацията на медикаменти. Този фактор дълго време ще оказва влияние върху българския пазар и ще е фактор на растежа.

Цената на един ден лечение с генерични лекарства в България е един от най-ниските в Европа. Има страни, където слизат дори по-надолу, но това е свързано със спецификата на местните системи на реимбурсация – контролът там минава през по-сложни и комплексни механизми на договаряния, има фиксирани протоколи за лечения, гарантирани количества и обеми. В България в момента не съществува такава комплексна система за договаряне с фармацевтичната индустрия. Въпреки това благодарение на генеричните продукти в България 41% от разходите осигуряват 73% от общите обеми на лекарствата.

Генерични лекарства в България

Пример за ефекта от навлизането на генерични медикаменти у нас: В рамките на 5 г. цената на едно лекарство – клопидогрел, намалява 7 пъти. Как се отразява това на консумацията? Нивата на оригиналния продукт първо бележат лек спад, но после се връщат към предишни нива. Като цяло обаче броят на лекуваните с него пациенти нараства 4 пъти.

Клопидогрел

Възможни негативни последици от ниските цени на генериците

Спад на цените

Цената на някои базови продукти в онкологията е паднала с 66%. Тя стига много ниски нива и за компаниите, които ги поддържат в портфолиото си, става неизгодно да ги доставят. Поради тази причина вече се усеща липса на такива базови продукти. От икономическа гледна точка тяхното поддържане на пазара е безсмислено, затова има опасност някои от тези молекули да бъдат извадени. Ако се прилага международното ценово сравнение директно върху тях, се прави сравнение с чужди комплексни системи, които са различни от нашата. При механичното пренасяне на референтната цена, която е ниска в страни като Дания и Норвегия може да се окаже, че производителят трябва да изпълнява социални функции и да субсидира лекарствоснабдяването у нас. На практика това няма как да се случи. Този процес трябва да се наблюдава внимателно, защото скоро може да се появят в медиите заглавия, че пациенти остават без базови терапии и пътуват до чужди страни, за да си ги доставят.


Прикачени файлове

5-Част от промените в НРД.docx

Коментари