Публикация

Усилията ни в посока ранна откриваемост на заболяванията са оправдани

Започна разработването на Национална програма за хроничните респираторни болести – бронхиална астма, ХОББ и алергичен ринит за периода 2014 – 2020 г.


 Уважаеми колеги и приятели,

  Бих искал да споделя с вас, постигнатото и предстоящото в усилията ни да установим, проследим и контролираме хроничните респираторни болести в България.

  Намерихме, че честотата на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) сред над 2 000 скринирани пациенти от общата популация е почти 15%. Следващо скринингово проучване, но вече извършено сред пациенти с висок риск за развитие на ХОББ, показа честота над 50% от изследваните. И в двете проучвания повече от половината пациенти с ХОББ са с лека и умерена форма (по GOLD 2007). Тези данни дадоха надежда, че усилията ни в посока ранна откриваемост са оправдани.

   В края на 2012 година с активното участие на БДББ, в работна група към Министерство на здравеопазването, бе разработена Национална програма за хроничните незаразни болести в България. В тази Програма, заедно с артериалната хипертония и захарния диабет, намери място и ХОББ. Предвидено е до 2020 година чрез използването на достъпни изследвания – въпросник и базисна спирометрия, да бъдат изпълнени следните задачи:

  1.Да се проведе обучение на лицата с фамилна анамнеза за ХОББ за необходимостта от ежегоден профилактичен преглед от специалист-пулмолог – 362 500 човека.

  2.Да бъдат идентифицирани високо рискови лица за развитие на хронични белодробни болести сред 362 500 скринирани човека.

  3.Да бъдат насочени идентифицираните високо рисковите лица към специалист по белодробни болести за функционалното изследване на дишането.

  4.Да бъде извършено функционалното изследване на дишането (FEV1, FVC и FEV1/FVC) с бронходилататорен тест при 1 450 000 човека.

  5.Да се извърши клиничен преглед за потвърждаване на диагнозата ХОББ при 725 000 човека.

   Изпълнители на тази Програма ще бъдат съвместно действащи екипи от пулмолози и общопрактикуващи лекари.

  В началото на 2013 година тази Програма бе приета на заседание на Министерския съвет и бе гласувано нейното финансово обезпечаване. Конкретната работа по нея предстои да започне в следващите няколко месеца.

  Същевременно в началото на 2013 година работна група към МЗ, включваща специалисти от ведомството, пулмолози, алерголози и представители на неправителствени организации (НПО), започна разработването на Национална програма за хроничните респираторни болести – бронхиална астма, ХОББ и алергичен ринит за периода 2014 – 2020 година. Целта е да бъдат скринирани големи групи от българското население с насоченост за откриване на нови случаи с тези заболявания. Съответно ще се набележат и пътища за насочването им към специализирана доболнична помощ за лечение и проследяване.

  Новото в тези Програми е съвместния подход на различни специалисти – ОПЛ, пулмолози и алерголози. В тази група изследователи ще се включат и членове на НПО с насоченост към респираторната медицина, както и членове на Асоциацията на Студентите по медицина в България.

  Надявам се всички членове на БДББ да се включат активно в осъществяването на заложените в тези две Програми цели и задачи.


Коментари