Публикация

Достъпът до терапия увеличен с 200% за 12 г. в ЕС благодарение на генеричните лекарства

Очакванията са за периода 2007-2020 г. биоподобните лекарства да осигурят спестявания между 11,4 и 33.4 млрд. евро годишно за 8 страни от ЕС.


Генеричната  индустрия има особено важен принос за достъпа на пациентите до качествени и ефективни лекарства, за спестяване на обществени средства, както и за създаване на работни места и устойчиво развитие. Това стана ясно на кръгла маса в парламента, посветена на лекарствената политика и нейната оптимизация. Производството на генерици в Европа  спестява на здравните системи и пациентите годишно повече от 35 млрд. евро, а заетите в него са над 150 хиляди. Българските производители осигуряват 15 хиляди работни места. На кръглата маса в парламента „Рационалната лекарствена политика – гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до  медикаменти” бяха приведени многобройни данни, доказващи ролята на генериците, за да може модерното и ефикасно лечение да достигне до повече хора. Благодарение на тях за последните 12 години в рамките на ЕС достъпът до лекарствена терапия е увеличен с 200%, като средната й цена е понижена с 60%.

Пазарният дял на генеричните лекарства в ЕС е 54%, като за тях се използват едва 21% от публичните разходи за медикаменти. Данните по отношение на лечението на конкретни заболявания също са красноречиви - от общо 36 млн. души с диабет в Европа, 20 млн. се лекуват с генерични лекарства, а от 82 млн. хипертоници 48 млн. са на терапия с генерични медикаменти. Европейските експерти, както и Световната здравна организация са категорични, че политиката за насърчаване на производството и по-широкото използване на генерици дава възможност повече средства да се насочват към други области на общественото здравеопазване - подобряване на спешната помощ, закупуване на техника, профилактика и др.
Очакванията са за периода 2007-2020 г. биоподобните лекарства да осигурят спестявания между 11,4 и 33.4 млрд. евро годишно за 8 страни от ЕС. Навлизането на биоподобни лекарства на пазара увеличава достъпа до лечение и води до икономии в  10 страни: Австрия, Италия, Белгия, Румъния, Франция, Испания, Германия, Швеция, Гърция, Великобритания. Спестени са средно около 120 млн. евро годишно за всяка държава, а за първото тримесечие на 2013 г. Спестените средства възлизат общо  на 400 млн. евро.

Какви стъпки са необходими, за да се отстранят пречките пред добрия достъп до генерични лекарства?

·  Актуализиране на нормативната база

·  Публичност, прозрачност на обществените разходи за медикаменти

·  Рационализиране на системата за реинбурсиране

·  Широко информиране на пациентите за генеричните и биоподобните лекарства

Ейдриан ван ден Ховен, генерален директор на Европейската генерична асоциация:

Това, което хората трябва да знаят за генеричните и биоподобните лекарства е, че те осигуряват много добро лечение, еквивалентно на оригиналните продукти, но на значително по-ниска цена.  В резултат националните здравни системи или отделните граждани, които купуват сами медикаментите си, имат достъп до съвременна терапия на по-ниска цена – именно благодарение на генериците. Предизвикателството пред всички, независимо къде живеят в Европа, е неравнопоставеният достъп до лекарства и генериците и биоподобните помагат това да се преодолява – именно чрез по-ниската си цена.

Най-разпространеният мит за генериците се базира на неразбирането  на връзката между цената и качеството. Оригиналните лекарства под патентна защита са много скъпи, поради огромните разходи по създаването им. Но в момента, в който изтече патентът, идва конкуренцията на генериците и биоподобните лекарства и цените тръгват на долу. Качеството на медикаментите обаче остава точно същото и дори по-добро и ефектът от прилагането им е същият. И това е в интерес на отделния пациент и на цялата здравна система. Естествено проблемът е, че трябва да се изчака да изтече патентната защита. Според нас е важно, че генериците и биоподобните създават условия цените на медикаментите извън патент да падат, което освобождава средства за по-широк достъп до скъпите оригинални лекарства под патентна защита.

Презентацията на Ван ден Ховен можете да разгледате, като свалите файла долу.

Прикачени файлове

4-Приложение-Съдържание-Е-Pismo6_P...

Коментари