Публикация

Проектодоговорът на НЗОК с аптеките е едностранно, тенденциозно и неправилно тълкуван

Ако се дава отстъпка, тя трябва да се прави от цената на лекарството, а не само върху доплащането от пациента.


Български фармацевтичен съюз категорично заявява, че текстовете от проектодоговора бяха едностранно, тенденциозно и неправилно тълкувани и интерпретирани. Проектът на договор е резултат от работата на 18 експерти – 9 представители на
НЗОК и 9 представители на БФС, излъчени съгласно правилата на двете институции. Текстовете в проектодоговора са единствено и само в полза на пациентите, постигнати са с консенсус и зад тях застават както БФС и НЗОК, така и други организации на собственици на аптеки.

Чл.12 ал.3) от проектодоговора се казва, че отстъпката на аптеката се поделя пропорционално между пациента и здравната каса. Този текст урежда, че ако се дава отстъпка, тя трябва да се прави от цената на лекарството, а не само върху  доплащането от пациента. НЗОК също плаща част от цената на лекарството, макар и частично, а това са парите на всички здравноосигурени лица.

БФС смята, че нито пациентите, нито здравноосигурените лица, плащащи здравни вноски имат полза от това всички да получават еднаква реимбурсация за едно и също лекарство, което отпускат на различна цена. На пресконференцията удобно се пропусна да се спомене за съществуването на ал.4) от същия член, който дава възможност на всеки производител или вносител да предостави допълнителна отстъпка, различна от тази за НЗОК, САМО ЗА ПАЦИЕНТА и да направи доплащането му още по-малко и възможно най-ниско или дори безплатно, въпреки че лекарството е частично платено с публични средства. Разликата е, че с новия договор това ще става за ВСИЧКИ пациенти, НА СВЕТЛО, а не по неясни причини и критерии, само за определени търговци на едро и аптеки, каквато е практиката досега.

Пълният текст на съобщението на БФС можете да прочетете, като свалите прикачения долу файл.

Прикачени файлове

zapowed-rd-01-113-07-04-2017.pdf

Коментари