Публикация

Диагностичен подход при вродени аномалии на отделителната система в детска възраст


Презентацията беше преставена по време на научния форум "50 години катедра по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна". Тя разглежда въпросите:

  • Значими ли са ВАОС?
  • Кога се развиват ВАОС, кои са факторите, провокиращи тяхното развитие?
  • Кои са най-често срещаните ВАОС?
  • Какви са най-често срещаните симптоми?
  • Методи на диагностика;
  • Поведение;
  • Усложнения.

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Диагностичен подход при вродени ан...

Коментари