Публикация

Нашите постижения и опит в механичната вентилация в последното десетилетие


Презентацията проследява историята и развитието на механичната вентилация (МВ) като основен метод за осигуряване на дихателна функция при пациенти с дихателна недостатъчност, сърдечно-съдова дисфункция, неврологични и невромускулни заболявания, който води до намаляване на болестността и смъртността при малките пациенти. Тя бе представена по време на научния форум "50 години катедра по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна".

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

Нашите постижения и опит в механич...

Коментари