Публикация

Фармацията е най-добрият сектор за работа през 2013 г.

Служителите в нея са най-доволни според класацията на Aon Hewitt


Фармацията е най-добрият сектор за работа според удовлетвореността на служителите за 2013 г. Това сочат резултатите от седмата поред годишна класация „Най-добър работодател” на международната консултантска компания AonHewitt. Три от седемте отличници са точно от този бранш.

В състезанието се включиха 45 дружества от 11 индустрии. Става дума за 16 003 служители на постоянен трудов договор и 439 топмениджъри във финансовите услуги, информационните и комуникационните технологии, бързооборотните стоки, търговията на едро и дребно, производството и дистрибуцията на лекарства и други продукти, автомобилостроенето и електрониката, аутсорсинг услуги и др. Класирането е в 2 категории – малки компании (до 250 служители) и средни и големи (от 250 до 1000 и над 1000 души), като над половината от участниците са средни.

В отличените компании текучеството е 2% при 15 средно у нас, а показателят  „ангажираност” надхвърля 80% при 54% средно на пазара.

„Решаващият критерий е ангажираността и оценката на служителите за различните детайли от работната среда в отделните компании. Поведението на служителите е в центъра на бизнес успеха или съответно на неуспеха”, обясни Гергана Ганчева, шеф на изследването за България. По думите й в условията на продължаваща икономическа нестабилност ангажираността на наетите придобива още по-голямо значение, тъй като компаниите разполагат с по-малко хора, от които очакват повече.

Най-ангажирани са служителите на фармацевтичните фирми – 81%, следвани от персонала на IT сектора – 63%. Производството е на трето място – 59%.

В автомобилостроенето и електрониката ангажираността на хората е 56%, в аутсорсинг услугите – 53%, а в банките и финансовите институции – 47%.

Определящ ангажираността фактор е признанието и цененето на служителите от страна на топмениджмънта, сочат данните. 

Във фирмите, отличени като най-добри работодатели, 70% от наетите смятат, че топмениджърите ги третират като най-ценния актив на компанията, при 42% средно за страната. Възможностите за кариерно развитие и обучение също са водещи, като при отличниците те са 62% при 40% средно ниво. Ефективността и умелото управление на човешките ресурси са посочени като третия значим фактор. 

Любопитно е, че в София ангажираността на персонала е по-висока – 60% при 50% в страната. За столичани определящи са възможностите за кариера, подкрепата на топмениджмънта, докато в по-малките градове удовлетворението идва главно от възможността за баланс между личния и професионалния живот и харесването на колегите.


Най-ангажирани са работещите над 55 г., както и новонаетите през първите 3 м. от работата сиАнгажираността с фирмата има и поколенчески характеристики. За родените между 1946 и 1964 г. например тя е правопропорционална на кариерните възможности, комуникацията, управлението, репутацията и признанието. За т.нар. поколение X (родените между 1965 и 1978 г.) акцентите са аналогични. Докато за поколението Y(родените след 1979 г.) на преден план излизат заплащането, комуникацията, работните процеси и репутацията на компанията.

Топмениджърите са значително най-ангажирани – 77%. На другия полюс са обикновените служители – 53%, а съвсем малко над тях – преките ръководители – 59%.

Според авторите на изследването нагласите на работодателите се изместват от „затягане на коланите” към задържане, мотивиране и развитие на служителите, като фокусът е върху висшите мениджъри, на които се пада задачата да вдъхновяват останалите от екипа. 

„Определящи за добрите бизнес резултати са постоянството в работата и отличният синхрон между бизнес стратегията и действията на топмениджъри и служители”, обобщи Гергана Ганчева.  


Какво е ангажираност?

Ангажираните служители са ентусиазирани в работата си и говорят позитивно за нея пред свои приятели, колеги, познати. Имат желание да бъдат част от организацията в дългосрочен план и рядко мислят за напускане. Мотивирани са да влагат над и отвъд това, което се очаква от тях всеки ден.

Освен тези три компонента проучването сравнява основни двигатели на бизнеса (иновации, качество на продукта, удовлетвореност на клиента, цена/ефективност/качество, както и ръст на приходите и други измерители на успеха) сред компании, сегментирани според нивата на ангажираност на служителите. Организациите с високоангажирани служители (64%) имат значително по-добри резултати по всички тези ключови показатели. Според световните стандарти фирми с над 64% ангажиран персонал имат 50% по-висока обща възвращаемост на капитала.


Коментари