Публикация

Около 500 деца със сърдечни проблеми се раждат годишно у нас

Стартира проект за ресоциализация, психологическа подкрепа на болните и семействата им


Всяка година в България се раждат 500 деца със сърдечни малформации. Това е и най-честата причина за заболяемост и смъртност във възрастта до една година, съобщи доц. Маргарита Цонзарова, председател на асоциацията „Детско сърце” и началник на Клиника по детска кардиология в Националната кардиологична болница. Половината от малките пациенти трябва да бъдат оперирани през първата година от раждането, а при други 20% интервенцията се налага още през първия месец.

Възможностите на съвременната медицина позволяват да прилагаме адекватно лечение, но впоследствие децата изпитват сериозни проблеми с интеграцията в обществото, коментира специалистката. Според различни проучвания хроничните заболявания водят до продължителна изолация и редица психологически проблеми, които сериозно затрудняват социалната интеграция на децата. Това оказва влияние върху техния по-нататъшен живот – наблюдават се нарушени комуникативни умения, а поради стигмата в обществото младите хора трудно намират работа. Пациентите не са запознати с правата си, не търсят ресурс за разрешаване на проблемите си и за изява, което изключва възможността за равен шанс с останалите членове на обществото, обясни доц. Цонзарова. 

Председателят на асоциацията „Детско сърце” обяви началото на двугодишен българо-испански проект за ресоциализация на тинейджъри и млади хора, който ще бъде реализиран в рамките на оперативната програма  за развитие на човешките ресурси. Партньор от испанска страна е фондация „Менудос Корасон”. 

Предвижда се обмяна на добри практики в обучението на болните и техните близки, както и заимстване на модели за сътрудничество между медицински и немедицински специалисти от България и Испания. През следващите две години ще бъдат обхванати 350 момичета и момчета в тинейджърска възраст, както и младежи, на които предстои активно да навлязат в живота.

Ще бъде заснет учебен филм. Планирани са брошура със съвети от психолог, както и на сборник с нормативни документи, който да ориентира родителите за правата и на болните деца. Чрез издаването на комикси пък ще бъде заимствана испанската практика за превенцията на рисково поведение и здравословен начин на живот на тинейджъри със сърдечно-съдови заболявания. Догодина ще има и два работни семинара в Бургас и в Добрич.


Коментари