"Пораства" ли ювенилният артрит?
CredoWeb
CredoWeb
Компания
"Пораства" ли ювенилният артрит?

"Пораства" ли ювенилният артрит?

Темата е презентирана по време на научния форум "50 години катедра по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна".

Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

"Пораства" ли ювенилният артрит?

Мнения