Публикация

Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания: бързо прогресиращо бедствие


Презентацията (на английски език) е изнесена на 17-ия Световен конгрес по клинично хранене и 7 Международен конгрес по сърдечно-съдови заболявания (24.10.2013 - 26.10.2013), които се състояха в хотел "Принцес", София. Можете да я разгледате, като свалите файла по-долу.


 

Прикачени файлове

Коментари