Публикация

Специалисти обсъждат как се прави фармакоикономическа оценка на лекарствата

Кръглата маса се провежда под патронажа на шефа на парламентарната здравна комисия Нигяр Джафер


Възможностите и посоките на развитие на оценката на здравните технологии, както и нуждата от развитие на здравната статистика по заболявания в България ще бъдат обсъдени на кръгла маса в парламента утре.

Организирана е по инициатива на Българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи и се провежда под патронажа на председателя на здравната комисия Нигяр Джафер.

Лектори ще бъдат проф. Генка Петрова, президент  на българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи (ISPOR), проф. Доминик Томек,президент на представителството на ISPOR – Словакия, проф. Давид Данко,Университет Корнивус-Унгария, проф. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсация на  лекарствените продукти, Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и Владимир Афенлиев, член на Изпълнителния съвет на Европейската генерична асоциация и член на УС на Българската фармацевтична генерична асоциация (БГФармА).

На кръглата маса ще има представители на отговорните държавни институции, на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на професионални и пациентски организации, изтъкнати български и международни експерти.

Участниците във форума ще имат възможността да се запознаят с особеностите на фармакоикономическата оценка на лекарствата и начините за изграждане на капацитет и организация за прилагане на оценка на здравните технологии у нас.

Ще се търсят ефективни решения за регламентирането и прилагането на съвременни и адекватни методи за оценка на здравните технологии в България с цел подобряване достъпа на пациентите до ефикасно, ефективно и съвременно лечение.


" }-->

Коментари