Публикация

Специалисти обсъждат как се прави фармакоикономическа оценка на лекарствата

Специалисти обсъждат как се прави фармакоикономическа оценка на лекарствата

Кръглата маса се провежда под патронажа на шефа на парламентарната здравна комисия Нигяр Джафер


Възможностите и посоките на развитие на оценката на здравните технологии, както и нуждата от развитие на здравната статистика по заболявания в България ще бъдат обсъдени на кръгла маса в парламента утре.

Организирана е по инициатива на Българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи и се провежда под патронажа на председателя на здравната комисия Нигяр Джафер.

Лектори ще бъдат проф. Генка Петрова, президент  на българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи (ISPOR), проф. Доминик Томек,президент на представителството на ISPOR – Словакия, проф. Давид Данко,Университет Корнивус-Унгария, проф. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсация на  лекарствените продукти, Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и Владимир Афенлиев, член на Изпълнителния съвет на Европейската генерична асоциация и член на УС на Българската фармацевтична генерична асоциация (БГФармА).

На кръглата маса ще има представители на отговорните държавни институции, на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на професионални и пациентски организации, изтъкнати български и международни експерти.

Участниците във форума ще имат възможността да се запознаят с особеностите на фармакоикономическата оценка на лекарствата и начините за изграждане на капацитет и организация за прилагане на оценка на здравните технологии у нас.

Ще се търсят ефективни решения за регламентирането и прилагането на съвременни и адекватни методи за оценка на здравните технологии в България с цел подобряване достъпа на пациентите до ефикасно, ефективно и съвременно лечение.


Коментари