Публикация

Започват преговори между БЛС и касата за цени и обеми

На извънреден събор на съсловната организация на 14 декември ще се вземе решение дали да се подпише НРД 2014.


През следващата седмица започват преговорите между  УС на БЛС и надзорния съвет на касата за цени и обеми на медицинските дейности. На извънреден събор на съсловната организация, който ще се проведе на 14 декември в киносалона на ВМА, ще се вземе решение дали да се подпише НРД за 2014 г. Дневният ред на събора четете тук.

Бюджетът на НЗОК за 2014 г. в приходната си част е на стойност 2 823 110 000 лв., същата сума е и в разходната част. За здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 176 000 000 лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ - 181 000 000 лв., а за болнична помощ – 988 000 000 лв. За лекарства за домашно лечение са предвидени 556 000 000 лв. За стоматологична дейност парите са  увеличени с 10 млн.лв. и вече са 110 млн.лв. Бяха приети и особено важните  текстове, с които  бюджетът на НЗОК се актуализира за тази година с 27 млн.лв. за заплащане на пълната дейност на болниците за месец септември, както и текстовете, свързани с ангажимента на  МЗ  да покрива разликата от 1 лв. до 2.90 от таксата на пенсионерите за преглед.

Коментари