Публикация

Нов биомаркер за предсказване на белодробен карцином?

Присъствието на протеин наречен C4d е свързано с повишаване на смъртността при пациенти, чиито тумори съдържат този маркер.


Карлос Кампс, професор от медицинския факултет към Университета във Валенсия  е участвал в проучване, което отбеляза напредък в търсенето на биомаркери за предсказване на белодробен карцином. Резултатите от проучването, проведено от центъра за приложни медицински проучвания към Университета в Навара, бяха наскоро публикувани в Journal of the National Cancer Institute.

Едно от най-големите предизвикателства за онкологията е това, белодробният карцином да бъде откриван на достатъчно ранен етап, за да може да се проведе навременно лечение.  Понастоящем, местоположението на тези тумори предполага метастазиране в 75 % от случаите.

Това проучване потвърждава, че присъствието на протеин наречен C4d  е свързано с повишаване на смъртността при пациенти, чиито тумори съдържат този маркер. Също така, нивата на този протеин се редуцират след хирургично премахване на карцинома, съобщава Карлос Кампс. Този протеин може да бъде биомаркер за ранна диагностика и лечение на белодробния карцином, защото би могъл  да диагностицира пациенти с повишен риск за заболяването, но без изявена симптоматика, добави Елойза Янтус-Леуинтър, съавтор на проучването.

За да достигнат до тези заключения, изследователите анализирали над 300 случаи на пациенти с белодробен карцином и 400 здрави контроли, без злокачествени респираторни заболявания. Целта на този труд е да постигне широко приложение на биомаркерите, доколкото могат да бъдат използвани за установяване на популацията с повишен риск за белодробен карцином – водещата причина за онкологична смъртност в света, да потвърди присъствието на туморни клетки или да се добие повече информация за прогнозиране и персонализиране на лечението, обясни Карлос Кампс.

Основата на проучването, водено от професор Карлос Кампс, се базира на установяване на нови биомаркери за белодробен карцином , акцентирайки на тези, които регулират ангиопролиферативни и имунологични процеси. 

Източник: cardiobg.com

Коментари