Публикация

Все още няма решение на казуса с отстъпките на аптеките към крайния клиент

Над 50% от лекарствата по каса ще бъдат с по-високи цени, ако договорът се подпише в този вид.


Във връзка с обсъжданите типови договори за отпускане на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса и становището на Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА), че предложените промени в чл. 12, ал. 3 ще доведат до поскъпване на лекарствата в аптеките, Ви информираме за следното:

Все още няма решение от страна на НЗОК за спорните текстове в предложените на аптеките договори. АСА остава на категоричната позиция, че чл. 12, ал. 3, касаещ отстъпките на аптеките към крайния клиент, и чл. 15, ал. 3, касаещ времето за обработване на рецептите в аптеките, не са в интерес на пациентите.

В този смисъл прилагаме пример за лекарството “Ко-Пренеса”, което е масов продукт и се употребява за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). “Ко-Пренеса”, с код CF874, е с цена от 21,85 лева. Реимбурсира се от НЗОК и Касата поема 8,30 лева от цената на лекарството. Така едно лекарство би било доплатено от пациента в аптеката с 13,55 лева. Това е максималното ниво на доплащане от страна на крайния потребител. Тъй като обаче аптеките в момента могат да правят отстъпки към крайния потребител, „Ко-Пренеса” може да бъде купено в момента в аптечната мрежа на цена от 5,91 лева, т.е. отстъпката, която аптеки дават на пациента е в размер на 7,64 лева от максималното ниво на доплащане за лекарството. Ако обаче чл. 12, ал. 3 остане в сегашния си вид, с влизането в сила на типовите договори от 1 януари 2014 година, максималната отстъпка за лекарството за лечение на високо кръвно налягане би била не 7,64 лева, а 4,74 лева, защото останалата част от отстъпката трябва да отиде в НЗОК. Така това лекарствен продукт няма да бъде доплащан от пациента с 5,91 лева, а ще струва реално 8,81 лева или с 49% повече.

Това е само един от примерите за лекарство избрано на случаен принцип, което се отпуска в аптеките всеки ден. Напомняме, че над 50% от лекарствата по каса ще бъдат с по-високи цени след подписването на този договор. Същото важи и за лекарствата на свободна продажба. В предложенията за типов договор и по-специално във вече цитирания член – чл. 15, ал. 3, отново е регламентиран периодът от 6 минути за обработка на една рецепта от един магистър-фармацевт. От това следва, че аптеките са ограничени в броя пациенти с рецепти, които могат да обслужат на ден. Казано с други думи за един 8-часов работен ден един магистър-фармацевт би могъл да изпълни до 80 рецепти. Осемдесет и първият пациент трябва да бъде върнат и насочен, може би, към друга аптека.

" }-->

Коментари