Публикация

БГ ФармА иска автоматично реибурсиране на генеричните лекарства, без здравно-технологична оценка

Допълнителната оценка е нужна само за иновативните препарати, заяви д-р Евгени Тасовски на дискусия в парламента


Генеричните  лекарства не трябва да се подлагат  на здравно-технологична оценка, тъй като са добре познати лекарствени вещества с известен положителен профил на риска и ползите, както в предклиничните, така и в клиничните проучвания. Затова те би следвало да бъдат автоматично реимбурсирани (когато референтните лекарствени продукти вече се реимбурсират) във всяка национална  здравна система. Това обяви вчера д-р Евгени Тасовски от Българската фармацевтична генерична асоциация (БГФармА) на дискусия „Оценка на здравните технологии”, организирана под патронажа на Нигяр Джафер, шеф на парламентарната здравна комисия.

Здравно-технологичната оценка (ОЗТ) е насочена главно към иновативни лекарства, като целта й е да бъде филтър за истински иновации, да не допуска „мними” такива и да осигурява правилна преценка, относно съотношението разход – ефективност, обясни той.  По думите му не е необходимо да се извършват ненужни допълнителни оценки, без никаква добавена стойност за генерични лекарства, които биха могли да забавят достъпа на пациентите до тях. Срокът за одобрение за реимбурсиране не тррябвало да е по-дълъг от 30 дни.

Изключения са възможни само ако цената на иновативния продукт е прекомерно висока, но генеричният  продукт може да се счита за разходно-ефективен. Същото важи за ситуация, при която реимбурсирането на иновативния продукт е ограничено до тясна група пациенти, а ценообразуването на генеричния оправдава използването му от по-широка група пациенти. Третият случай е, когато иновативния продукт не се реимбурсира по някаква друга причина.

Здравно-технологичната оценка може да бъде подходяща при генерични продукти, при които има новост, свързана с лекарствена форма, индикации, начин на освобождаване и други, които носят полза на пациентите, каза още д-р Тасовски.  Адекватна е и при комбинация от различни активни вещества в един продукт, който може да бъде обект на проучвания, свързани с намаляване на разходите.

Биоподобните медикаменти според БГФармА не е нужно да се подлагат на пълна здравно-технологична оценка. Обяснението е , че те също имат един и същ профил на безопасност и са терапевтично еквивалентни на референтния продукт, като единствената разлика е в цената – по-евтини са. Съкратеният вариант на здравно-технологична оценка бил напълно достатъчен и щял да ограничи разходите на здравните бюджети. Той гарантирал бърз достъп на биоподобните лекарства до пациентите, веднага след загубата на пазарния ексклузивитет на референтния продукт.


ОЗТ е чисто административна процедура  и срокът от подаване за одобрение до реимбурсиране за биоподобните медикаменти трябва да бъде максимум 60 дни, каза Тасовски. Изключения от съкратената процедура според него може да се правят, ако е необходимо да се докаже подобрена ефективност на разходите на биопродукта в сравнение с референтния и производителят иска да използва това, за да оправдае по-висока цена.  52% от използваните лекарства в ЕС са генерични, а достъпът на пациентите до лекарствена терапия нараства значително при регистрирането на ново генерично лекарство, посочи Тасовски. Средните дневни разходи за генерични лекарства в Европа възлизат едва на 25 евроцента, като икономиите, които здравните бюджети правят годишно благодарение на този вид медикаменти са 35 млрд. евро. Генеричната индустрия в ЕС осигурява 150 000 работни места, от които 10% са в България.

 

В резултат на икономиите, осигурявани от използването на генерични и биоподобни лекарства се освобождава финансов ресурс за иновативни лекарствени терапии и се създават възможности повече пациенти да се лекуват с ограничен здравен бюджет. Генеричните и биоподобните медикаменти са ключа към изработване и реализиране на рационална лекарствена политика, категорични са от БГФармА. В България генеричните фармацевтични производители направили инвестиции в размер на стотици милиони лева.  Годишното им производство възлизало на  21 млрд. таблети и капсули, 200 млн. ампули и сиропи, 125 т активни субстанции.

Благодарение на генеричните лекарства за последните 5 г. средната цена за ден лечение у нас се понижила с 23%, докато достъпът до лечение се е повишил с 80% за 7 основни терапевтични групи (AngiotensinIIantagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholesterolregulatorsandoralanti-diabetics).

Изпълняването на препоръките на Фармацевтичния форум към Европейската комисия за оптимално използване на ресурсите за лекарства от 2008 г. ще доведе до сериозни ползи за българските пациенти и здравната система у нас, обобщи д-р Тасовски. Те предвиждат натрупване и  обмен на допъл между страните от ЕС допълнителни знания и опит, относно ефективното използване на генеричните и биоподобните лекарства, а националните системи по ценообразуване и реимбурсиране трябва да бъдат свързани със системи за оценка на истинската стойност на лекарствата.


Коментари