Публикация

Факти и митове за ваксинацията срещу рак на маточната шийка. Резултати за ваксинационното покритие в България по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

Най-голяма полза от ваксинацията срещу РМШ имат малките момичета (преди първата си среща с НРV вируса). Примомичета от 10 до 14 г. нивата на антитела като отговор към ваксинацията са 6 пътипо-високи за НРV16 и 3 пъти по-високи за НРV18, в сравнение с тези при жени от 15 до 25 години.


Презентацията е изнесена на Петата Национална конференция по превантивна медицина, която се проведе от 13 до 15 ноември в Сливен. Форумът бе организиран от Българско сдружение по превантивна медицина. В доклада на д-р Андрей Галев се обсъждат резултатите от старта на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (НПППРМШ) ваксина цията сред 12-годишните момичета и степента на информираност сред родителите.

От края на октомври 2012 година до юли 2013 година са приложени 20 949 НРV ваксини срещу РМШ (~28% покритие). Този обхват на ваксинацията е добър старт на петгодишната програма, но все още е далече от заложената цел – 75% от 12-годишните момичета да бъдат ваксинирани. Най-често срещаните проблеми при ваксинацията срещу РМШ са главно съмнения относно ефикасността и безопасността на ваксините, както и неразбиране в обществото защо точно 12-годишните момичета са прицелната група. Презентацията разглежда точно тези три аспекта – ефикасност, безопасност и защо препоръките са за обхващане на тази възраст. Най-голяма полза от ваксинацията срещу РМШ имат малките момичета (преди първата си среща с НРV вируса). При момичета от 10 до 14 г. нивата на антитела като отговор към ваксинацията са 6 пъти по-високи за НРV16 и 3 пъти по-високи за НРV18, в сравнение с тези при жени от 15 до 25 год.

Двувалентната НРV ваксина (Cervarix) индуцира високи и персистиращи нива на антителата срещу HPV 16 и 18 вече 9-та година. Титърът на тези антитела е в пъти повече от този, индуциран след естествено прекарана инфекция. Ефикасността на Cervarix срещу РМШ независимо от НРV типовете е 93% при млади момичета и жени без предхождаща HPV експозиция преди ваксинацията. Натрупват се все повече данни за безопасност на HPV ваксините. Проучвани са над 10 години. В проучванията са участвали над 30 000 жени. Ваксините са регистрирани в над 115 страни, като до момента са приложени над 100 милиона дози в целия свят. През януари 2012 година FDA излезе с официално становище относно добрия профил на поносимост и безопасност на Cervarix , потвърден и от последния доклад на Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO) от август 2013 година, който прави подробен общ преглед на безопасността на НРV ваксините.

Коментари