Публикация

Болница „Света Екатерина“ имплантира CRT-D, одобрен за ЯМР

Новата технология представлява решителна стъпка към осигуряване на цялостно лечение на пациентите с импланти и дава достъп до всички диагностични варианти


Болница „Света Екатерина“ в София е първото лечебно заведение в Югоизточна Европа, което имплантира сърдечна система за ресинхронизираща терапия с кардиовертер – дефибрилатор (CRT-D) с технология ProMRI®. Изделието Iforia 5 HF-T бе имплантирано на 69-годишен пациент, страдащ от хронична сърдечна недостатъчност.

При повечето пациенти със сърдечна недостатъчност се срещат разнообразни симптоми, които внезапно ескалират и могат да наложат незабавни действия. За да може на всеки пациент да бъде предложено правилно лечение, се изисква комплексен подход за овладяване на заболяването. Резултати от проведени неотдавна проучвания показват, че при пациентите със сърдечна недостатъчност има значима полза по отношение на продължителността на живота след поставянето на устройство с мониторираща система, която незабавно сигнализира на лекарите за настъпване на критични събития.

За разлика от конвенционалните CRT-Dсистеми Iforaправи нещо повече, тъй като създава условия пациентите безопасно да се подлагат на ЯМР (ядрено-магнитен резонанс). При този вид жизненоважно образно изследване се получават много точни изображения, които се използват за диагностициране на различни състояния, но досега достъпът на пациентите до такива изследвания беше драстично ограничен поради съображения за безопасност. Броят на пациентите с CRT устройства нараства непрекъснато и се предполага, че 50% до 75% от тях ще имат нужда от ЯМР изследване в срока на работния живот на своите устройства. Новата технология представлява решителна стъпка към осигуряване на цялостно лечение на пациентите с импланти и дава достъп до всички диагностични варианти.

Според Европейското кардиологично дружество, сърдечната недостатъчност засяга приблизително 30 млн. души в Европа и честотата и все още нараства. Данните сочат, че сърдечната недостатъчност е причинена за повече хоспитализации от всички форми на рак, взети заедно, както и че тя е най-честата причина за хоспитализация при пациентите на възраст над 65 години. Честотата на рехоспитализация до шестия месец след изписване достига дори 50 %.


Коментари