Публикация

Профилактика и промоция на здраве – имат ли почва в България?

Въпреки прокламираната от много политици ангажираност с проблемите на профилактиката и промоцията на здраве, резултатът е виден - състояние на колапс на цялата система


Презентацията е изнесена на Петата Национална конференция по превантивна медицина, която се проведе от 13 до 15 ноември в Сливен. Форумът бе организиран от Българско сдружение по превантивна медицина.

Общественото здравеопазване е наука и практика за предотвратяване на болестите, удължаване на живота и укрепване на здравето чрез организираните усилия на
цялото общество, според определението на СЗО. Предотвратяването на заболяванията е едно от основните предизвикателства пред общественото здравеопазване и българското общество през последните години. Все повече са данните, които подтвърждават тезата,че разрешаването на възникналите проблеми не може да бъде осъществено само от здравния сектор, тъй като здравето се обуславя предимно от фактори извън здравеопазването.

Повече от 23 години здравеопазната система е изправена пред редица предизвикателства при осигуряването на равен достъп и повишено качество на медицинските услуги, както и при управлението в условията на недофинансиране. Въпреки прокламираната от много политици ангажираност с проблемите на профилактиката и промоцията на здраве виден е резултатът - състояние на колапс на цялата система.

В настоящото изследване е използван е документален метод. Проучени и анализирани са литературни и Интернет източници, отразяващи добрите намерения в областта на общественото здраве и тяхното неизпълнение, поради липсата на финансови средства.

Резултатите показват, че Националната ни здравна политика в областта на профилактиката и промоцията на здраве в много малка степен отговаря на изискванията на
ЕС. Добри намерения намираме във всяка стратегия приета през последните години, но като цяло до този момент не се намери политическа сила да вникне в
същността на проблемите и да заяви своята воля да ги реши в рамките на своя мандат.

" }-->

Коментари