Публикация

Успешен екип се гради най-вече на уважението между хората в екипа

Инвестираме в техните лични и професионални умения, мотивираме ги да бъдат още по-активни и гъвкави, казва Илия Пашов, шеф на


Актавис ЕАД – търговската компания на Актавис в България зае ІV място в категория „Средни и големи компании“ в конкурса „Най-добри работодатели на България 2013“. База са високите резултати от проучване за удовлетвореността на служителите на компанията, направено от престижната международна компания Aon Hewitt. Като най-силни страни на представителството в България служителите на Актавис посочват силната корпоративна марка, качествените продукти, модерния начин на работа, отличната комуникация. Оценяват високо възможността да работят за голяма, международна компания, да следват и споделят корпоративните успехи. Изминалата година от сливането на Актавис и американската компания Уотсън Фармасютикълс - процес на сложна интеграция между две международни, лидерски компании - бе сериозно предизвикателство за всеки от нашия екип, казва изпълнителният директор на Актавис Илия Пашов.

Г-н Пашов, резултатите от проучването на Aon Hewitt показват, че служителите на Актавис са силно ангажирани, имат нагласа да работят повече дори от очакваното и трайно желание да продължат кариерата си именно тук. Това са важни оценки за работодателя, но би било интересно в отговор и те да чуят Вашата оценка за себе си.

Една от най-силните страни на нашите служители е тяхната гъвкавост и адаптивност. Актавис има богата история, свързана и с много промени, към които служителите ни трябваше бързо и адекватно да се адаптират. Тези процеси са безценна школа за всеки от нас, натрупаните знания са от голяма полза за адекватното и успешно приспособяване към променящите се условия на бизнеса. Да бъдеш най-голямата фармацевтична компания в България и сред лидерите на световно ниво означава, че оценяваме високо най-ценния си актив - хората. Инвестираме в техните лични и професионални умения, мотивираме ги да бъдат още по-активни и гъвкави, насърчаваме процеса на обратната връзка, защото тя е изключително важна за мен и екипа.

Стана година от сливането на Актавис с американската компания Уотсън Фармасютикълс. Мащабен интегративен процес, който, без съмнение, иска и нелеки промени в корпоративната политика...

Подобно сливане на лидерски фармацевтични компании неминуемо налага промяна и в начина на работа, и в корпоративните политики, включително на свързаните с управлението на човешките ресурси. До сливането дейностите по човешки ресурси бяха планирани за 11 000 служители на компанията ни в световен мащаб. Сега за Актавис работят над 16 000, което рефлектира в създаването и въвеждането на нова програма за управление на годишното представяне, в нова философия за възнагражденията, в нова система за определяне на нивата в компанията на всеки. Нова е и практиката за наемане на нови служители. Всичко ново, свързано с дейността на човешките ресурси, е комбинация от най-добрите практики на двете компании Актавис и Уотсън Фармасютикълс. Ползваме и други - световно доказани и ефективни модели, за да получим комбинация, полезна както за всеки служител, така и за Актавис като компания.

От проучването личи силна мотивация у служителите да работят и да се развиват като кариера именно в този екип. Имате ли специална стратегия за задържане на кадри?

За нас всеки служител е важен и ценен със своя опит, знания, лоялност, готовност да посреща предизвикателства. Нашата стратегия е "Инвестиция в хората". Не бих казал, че е специална, но е ясна, дългосрочна, фокусирана и успешна и смятам, че тя задържа служителите ни в компанията. Правим всичко възможно да даваме възможности за обучение и развитие според спецификата на работата, защото професионалните профили в Актавис са много различни.

Изграждането на успешен екип, убеден съм, се дължи най-вече на уважението между хората в екипа. Аз ценя високо взаимното уважение, търпението, гъвкавостта и отговорността у всеки един служител на Актавис. Както вътрешнофирмените процеси, така и бизнес-средата се променят бързо и ако не си готов да отговориш на промените, резултатът няма да е очакваният. Без лоялността, търпението и адаптивността на нашите служители, Актавис нямаше да е най-голямата фармацевтична компания у нас и носител на толкова престижна награда.

Коментари