Публикация

Румъния ни даде рецепта за спешна помощ

Пожарникари и лекари заедно спасяват живот


„В румънските градове спешните екипи достигат до пациентите за 8-10 минути. В селските и отдалечени региони този период е около 20 минути, но се полагат усилия времето да бъде съкратено.” Това сподели д-р Раед Аарафат – държавен секретар по здравеопазване на Румъния. Пред родни експерти той представи един от най-успешните модели на спешна помощ в Европа, който печели одобрение сред 80% от населението в северната ни съседка.

Роля за успеха е изиграло интегрирането на отделните служби за национална сигурност в една обща система и установеното взаимодействие между тях. Съществен елемент е включването на пожарната при спасяването на пострадалите - специално обучени екипи оказват първа помощ докато пристигне лекар, а пожарните коли са оборудвани с подходящата реанимационна апаратура.

„Линейките бяха разположени в големите градове и често трябваше да изминават големи разстояния”, обясни д-р Арафат. Той допълни, че след началото на съвместната работа са се увеличили възможностите за бърза реакция, намалели са смъртните случаи на улицата и повече спешни пациенти са стигнали навреме до болницата.

Според статистиката едва 7% от повикванията в Румъния са наистина спешни. За тази цел е създадена система от кодове, която да разграничава степента на спешност.

„Така, лекарският потенциал може да бъде насочван към наистина сериозните случаи, а по-леките да бъдат поети от парамедици, които покриват голяма част от дейността”, обясни специалистът.

Едно от големите постижения в румънската бърза помощ въвеждането на телемедицината. Закупени са двете най-модерни системи в това направление, което позволява на лекаря да наблюдава и да консултира какво се случва от разстояние.

Шест хеликоптера транспортират спешните пациенти в северната ни съседка, а до края на тази година ще бъдат закупени още два. Допълнително се разчита на още шест, които са собственост на Министерството на отбраната. За пациентите, които се налага да бъдат транспортирани на по-големи разстояния, е осигурен напълно оборудван самолет.

Десислава Кателиева, председател на Асоциацията на работещите в спешната помощ: Още е рано да залагаме на парамедици в линейките. Сега е моментът за създаване на пилотни проекти в областта на телемедицината.

Д-р Бойко Пенков, зам.-министърът на здравеопазването: Концепцията на МЗ за спешната помощ съдържа подобни параметри на тези в Румъния. Вървим към въвеждане на телемедицината и към постепенно включване на парамедици в системата.

Д-р Цветан Райчинов председател на БЛС: Разполагаме с доклада на д-р Арафат от две години и сме го предоставяли на всички досегашни министри. Имаме възможност да направим реформите у нас до 3-5 г., като използваме румънския модел.

Коментари