Публикация

Специализираният център удължава живота на хемофилици и таласемици

Професионалната грижа е намалила смъртността на болните с 30%, твърди доц. Валерия Калева, шеф на Клиниката по онкохематология в УМБАЛ „Св. Марина”


Грижите в специализиран център при хемофилия и таласемия удължават живота на пациентите. Смъртността при хората, получили помощ в болнични условия през периода 1993-1995 г., е с 30% по-ниска от тази сред обгрижвани в домашни условия. Заради въвеждането на професионалната грижа през периода 1971 -2000 г. смъртността е намаляла от 30 на 14% , въпреки липсата на високо качество на живот. Предимствата са превенция на кръвоизливи и ставни увреждания, незабавно лечение при кръвоизлив и терапия при усложнения.

Хемофилията е с честота 1 на 10 000 в света, а болните у нас към септември са 626. Таласемията засяга 1 на 100 000 в света, 1 на 10 000 в ЕС. В България болните са 262-ма.

В началото на ноември уникален център по редки болести отвори официално врати в УМБАЛ „Св. Марина”. Откриването му бе част от 50-ия юбилей на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. В при супермодерни условия се лекуват 20 хемофилици и 35 деца с таласемия, което е 1/5 от малките, страдащи от тези заболявания в страната.

Центърът е сертифициран по европейски стандарти, обясни доц. Валерия Калева, шеф на Клиниката по онкохематология в университетската болница. Това улеснява и включването и на чужди консултанти в терапията. Според Калева страдащите от редки болести прекарват твърде много време от живота си в болнични условия и новата обстановка им помога да понасят по-лесно изпитанията. Изграждането на центъра е на стойност близо 700 000 лв.

Презентацията на доц. Калева и другите материали от юбилейната научна конференция за 50 г. от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Марина”-Варна, виж в прикачените файлове!

" }-->

Прикачени файлове

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТА...
Лабораторията по медицинска генети...
Детската кардиология - минало, нас...
Минало, настояще и бъдеще в терапи...
Проблемът туберкулоза - винаги акт...
Малигнени лимфоми в детската възра...
“Пораства “ ли ювенилният артрит?
Детската болница във Филаделфия – ...
Хранене и имунитет
ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ...
Нашите постижения и опит в механич...
Фармакогенетика и ендокринология -...
Диагностичен подход при вродени ан...
Трансплантация на хемопоетични ств...
Детската кардиология във Варна, ко...
ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ ИМУНИТЕТ И З...

Коментари