Специализираният център удължава живота на хемофилици и таласемици
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Специализираният център удължава живота на хемофилици и таласемици

Специализираният център удължава живота на хемофилици и таласемици

Професионалната грижа е намалила смъртността на болните с 30%, твърди доц. Валерия Калева, шеф на Клиниката по онкохематология в УМБАЛ „Св. Марина”

Грижите в специализиран център при хемофилия и таласемия удължават живота на пациентите. Смъртността при хората, получили помощ в болнични условия през периода 1993-1995 г., е с 30% по-ниска от тази сред обгрижвани в домашни условия. Заради въвеждането на професионалната грижа през периода 1971 -2000 г. смъртността е намаляла от 30 на 14% , въпреки липсата на високо качество на живот. Предимствата са превенция на кръвоизливи и ставни увреждания, незабавно лечение при кръвоизлив и терапия при усложнения.

Хемофилията е с честота 1 на 10 000 в света, а болните у нас към септември са 626. Таласемията засяга 1 на 100 000 в света, 1 на 10 000 в ЕС. В България болните са 262-ма.

В началото на ноември уникален център по редки болести отвори официално врати в УМБАЛ „Св. Марина”. Откриването му бе част от 50-ия юбилей на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. В при супермодерни условия се лекуват 20 хемофилици и 35 деца с таласемия, което е 1/5 от малките, страдащи от тези заболявания в страната.

Центърът е сертифициран по европейски стандарти, обясни доц. Валерия Калева, шеф на Клиниката по онкохематология в университетската болница. Това улеснява и включването и на чужди консултанти в терапията. Според Калева страдащите от редки болести прекарват твърде много време от живота си в болнични условия и новата обстановка им помога да понасят по-лесно изпитанията. Изграждането на центъра е на стойност близо 700 000 лв.

Презентацията на доц. Калева и другите материали от юбилейната научна конференция за 50 г. от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика към УМБАЛ „Св.Марина”-Варна, виж в прикачените файлове!

Прикачени файлове

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТАЛАСЕМИЯ И ХЕМОФИЛИЯ
Лабораторията по медицинска генетика във Варна навърши 10 години
Детската кардиология - минало, настояще, бъдеще
Минало, настояще и бъдеще в терапията на детските костни заболявания
Проблемът туберкулоза - винаги актуален
Малигнени лимфоми в детската възраст – характеристика и терапевтични резултати
“Пораства “ ли ювенилният артрит?
Детската болница във Филаделфия – научни изследвания, път и развитие през погледа на Снежана Нихтянова
Хранене и имунитет
ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ ПРИ ДЕЦА СЪОБРАЗНО ПРОТОКОЛИ ALL-BFM 95, ALL BFM 2000 И
Нашите постижения и опит в механичната вентилация в последното десетилетие
Фармакогенетика и ендокринология - какво да очакваме?
Диагностичен подход при вродени аномалии на отделителната система в детската възраст
Трансплантация на хемопоетични стволови клетки
Детската кардиология във Варна, когато започвахме, сега и в бъдеще...
ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ ИМУНИТЕТ И ЗДРАВЕ
Реклама

Мнения