Публикация

Декларация от Медицинския съвет на "Пирогов" за конфликта в урологията

Прекратени са трудовите отношения на д-р Цветан Борисов, а д-р Кънчев е освободен от длъжност


Декларация от Медицински съвет при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Госпожо Министър,

Днес, 11.12.2013 г., се проведе заседание на Медицински съвет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, при следния дневен ред:

  Разглеждане на възникнали конфликтни отношения в Специализирания урологичен комплекс в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

  След разисквания, дебати и изказвания, Медицински съвет при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” реши:

  1.Категорично застава зад административното ръководство на болницата.

  2.Изразява остро несъгласие с изнесената в медиите информация, която уронва престижа и доброто име на лечебното заведение.

  Медицинският съвет гласува следните решения:

  1.Медицинският съвет гласува единодушно да бъдат прекратени трудовите отношения на д-р Цветан Борисов с УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, като ръководството на болницата назначи временно изпълняващ длъжността ръководител на Отделението по анестезиология и операционен блок към Клиниката по урология.

  2.Медицинският съвет гласува с един въздържал се освобождаването на проф. д-р Славчо Кънчев от заеманата длъжност координатор на Специализиран урологичен комплекс.

  3.Ръководството на болницата да предложи временно изпълняващ длъжността координатор на Специализиран урологичен комплекс и началник на Клиниката по урология.

11. 12. 2013 г.Медицински съвет:

гр. СофияПрилагам списък на Медицинския съвет

Коментари