Публикация

Връчват титлите на 13 нови професори и 31 млади доктори в МУ - Пловдив

Националният консултант по Физикална и рехабилитационна медицина проф. д-р Елена Илиева също е сред хабилитираните


В Медицинския университет Пловдив ще връчат титлите на 13 нови професори, 31 доктори с образователна и научна степен и на трима доценти. Това ще се случи на Тържествен академичен съвет днес от 14 часа в аудиторния комплекс на висшето учебно заведение. През последните години 118 докторанти са защитили своите степени.

Различните наградени преподаватели и докторанти са от специалности като „Ортопедия и травматология”, АГ, „Урология”, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”, „Съдебна медицина”, „Кардиология”, „Неврохирургия” и т.н.

На церемонията ще бъде награден и д-р Кирил Терзийски. Той ще получи титлата „доктор по медицина”. Завършил е 6-годишно обучение в Медицински-университет Пловдив, след което е защитил докторантура.

„Университетът ми е дал път към науката, към която съм имал интерес и професионална реализация, защото в момента съм главен асистент и част от екипа на МУ-Пловдив”, споделя младият доктор.

В момента д-р Кирил Терзийски обучава студенти по специалност „Патофизиология” и се занимава с „Медицина на съня”. Това е сравнително нова дисциплина в медицината, която третира проблемите, свързани със съня. В световен мащаб подобна специалност има само в Америка и във Великобритания.

Оказва се, че научната работа на д-р Терзийски е свързана с изучаване на заболяване, при което хората спират да дишат през нощта многократно с различна продължителност. В България то е малко познато и тепърва започва да се изгражда основата на „Медицината на съня”. В света около 4% от възрастното население страда от тази болест, което есъизмеримо с диабета като честота.

Националният консултант по Физикална и рехабилитационна медицина проф. д-р Елена Илиева също ще бъде сред хабилитираните. Тя е решила да защити професура в МУ-Пловдив, където преподава от години.

В началото на Тържествения академичен съвет ректорът на Медицинския университет в Пловдив проф. д-р Стефан Костянев ще направи анализ на извършената работа през годината. За 2013 година висшето учебно заведение чрез отдела си „Международно сътрудничество” е сключило нови академични договори и меморандуми със стратегически партньори. Сред тях са университети от Намюр, Гент, Генуа, Лил, Казабланка, Москва, Санкт Петербург, Донецк, Алмати. В МУ-Пловдив освен студенти от Гърция и Турция, постъпват да учат още от Великобритания, Италия, Словакия и други страни.

Коментари