Публикация

От печат излезе брой втори на списание "Неврология и психиатрия", Том 44, 2013 г

Публикации по темите епилепсия, психодиагностика, болест на Алцхаймер, физикална терапия


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Здр. Топалова. въздействието на епилепсията върху когнитивните функции и обучителните способности при деца с церебрална парализа. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 3-12. СБДПЛРДЦП „Света София”.

Резюме. Епилепсията е едно от най-често срещаните хронични заболявания на нервната система. В голям процент от случаите епилепсията е съпътствана от детска церебрална парализа. Припадъците, а също и тяхната лекарствена терапия оказват влияние върху процесите на познание и обучение на болните. Еписимптоматика и разнообразие от клинични прояви са описани при детската церебрална парализа.

Алексиев, С. Алексиев И Ц. Алексиев. Триализъм в психодиагностиката и синкретизъм при адекватната терапия, рехабилитация и ресоциализация. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 13-35. PANTA RHEI!- Хераклит.

Резюме. Новите парадигми в медицината и в подготовката на кадрите, които да решат реформаторството в здравеопазването, са екстемпорална психодиагностика, интегрирана профилактика, терапия, рехабилитация и ресоциализация, за осигуряване на доброто качество на живот. Биопсихосоциалният подход ще създаде условия за стартиране на нов хипократизъм, нов медицински мироглед, нова психодиагностика и практика, нови програми за обучение на кадрите, въз основа на съвременни стандарти за добра и качествена медицинска практика. В утвърждение на комплексната и екстемпорална, кинезиологична диагностика, на адекватната синкретична терапевтика, индивидуализираната и диференцираната поетапна обслуга се поставят и въпросите при кого, как, с какви диагностични и терапевтични методики, за колко време и накрая, колко ще струва тази цялостна дейност.

ОБЗОРИ

Н. Йорданов, М. Атанасова, И. Димитров И И. Дойчинова. Холинестеразните инхибитори в лечението на болест на Алцхаймер. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 36-52. Катедра „Химия”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София.

Резюме. Болестта на Алцхаймер (БА) е невродегенеративно заболяване, водещо до увреждане на когнитивните способности, с постепенно начало и необратима прогресия. Атрофията и дегенерацията на субкортикалните холинергични неврони водят до драстичен недостиг на ацетилхолин (ACh) в мозъка. Холинестеразните инхибитори блокират ензима ацетилхолинестераза (AChE) и забавят разграждането на ACh. Чрез поддържане нивата на ACh тези лекарства компенсират намалената холинергична функция и са широко използвани за симптоматично лечение на БА. В обзора са разгледани нови съединения, инхибитори на AChE, разработвани за лечение на болестта на Алцхаймер.

М. Бечева и Н. Трайкова. Механични и физиологични взаимодействия при флексионни упражнения повлияващи хронична болка в кръста.- Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 52-62. Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив.

Резюме. Запазването на нормалната функция на гръбначния стълб е изключително важно за извършването на разнообразни дейности в ежедневния живот. Болката в кръста е основен източник за инвалидизация и за парични разходи. Най-широко е приета теорията, че мускулната активация се адаптира към болката в кръста. Преди 20 години, като резултат на изследвания върху механиката и физиологията на флексионни упражнения за трупа, се наложи промяна на протокола за трениране на коремната мускулатура при хронична болка в кръста. В представения обзор на базата на резултатите от различни изследвания авторите представят специфичната дисфункция на дълбоката коремна мускулатура хроничните лумбалгии. По отношение на промяната в големината на интрадискалното налягане е препоръчително да се упражняват коремните мускули от позиция тилен лег с отлепени лопатки поради това, че при тази тренировка не се увеличава съществено интрадискалното налягане.

Списание "Неврология и психиатрия" - Настоящо издание

Коментари