Публикация

Нов брой на списание "Акупунктура" - Том 15/2013 г., № 2

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: традиционната китайска медицина и съвременните методи за третиране на акупунктурните точки


АВТОРСКИ СТАТИИ

Й. Стайкова и Н. Димитров. Терапия с мокса при деца с енурезис ноктурна - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 3-13.

Резюме. Терапията с мокса е дял от традиционната китайска медицина. Прилага се за лечение и за укрепване на здравето чрез изгаряне на билката Артемизия вулгарис и някои други билки на или над кожата върху акупунктурните точки по тялото. Изследването демонстрира ефекта от комбинираното прилагане на тази терапия и психологични утвърждения с визуализации при деца от 2,5- до 8-годишна възраст с енурезис ноктурна (ЕН). Приложеният терапевтичен метод е загряване на акупунктурни зони с мокса под формата на пури. Пациентите са 33 деца на средна възраст 4,5 г. Проведено е проспективно проучване на клиничен контингент, преминал през кабинета за период от 6 г. Приложена е терапевтична методика с продължителност 10 дни и продължение на процедурите от родителите, които са обучени от терапевта по време на лечението на техните деца. По време на лечебната процедура на децата се дава игра-задача, включваща автогенен тренинг с положителни утвърждения и визуализации. ЕН при 50% от децата изчезна напълно след 1 г. При 30% от децата ЕН се сведе до редки инциденти след 6-месечен срок на домашно лечение. 20% продължаваха да имат нощни напикавания и след 1 г. При 70% от децата се отчете субективно намаляване на тревожността, при 30% не се отчетоха подобрения. Терапията с мокса е неинвазивен метод на лечение и профилактика, подходящ при децата. Съчетаването на тази терапия и положителния автогенен тренинг с визуализации води до много добри резултати с продължителен ефект.

РЕФЕРАТИ

Зависи ли акупунктурният ефект от усещането при убождането и манипулирането на иглата? - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 13-17.

Специфичното акупунктурно усещане (De Qi) е важен елемент за акупунктурното лечение. Убождането и манипулирането на акупунктурните игли предизвиква у пациента усещания за изтръпване, тежест, болезнено дразнене и подуване. De Qi е основният термин, който се свързва с усещанията, възникнали вследствие на убождането. С него се означава възбуждането на Qi по акупунктурните канали/меридиани в резултат на стимулацията с игла. Иглотерапевтите смятат, че De Qi има пряка връзка с терапевтичния ефект, поради което предизвикването на De Qi е основната цел на акупунктурната процедура. Признаците на De Qi могат да бъдат разпознати както от иглотерапевтите, така и от пациентите. Изследователите обръщат повече внимание на субективното усещане на пациентите за сметка на възприятието на иглотерапевта. . .....

Съвременната китайска пулсова диагностика – модерна интерпретация на древния традиционен метод - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 17-25.

Според принципите на традиционната китайска медицина (ТКМ) в оценката на пациента се включват 4 метода на обследване – разпитване, аускултация, обсервация и палпация. Както в древната, така и в съвременната медицина се приема, че оценката на пулса (обикновено при радиалната артерия) предоставя съществена диагностична информация и по този начин играе важна роля при вземането на клинични решения. В рамките на различни традиции в ТКМ са разработени няколко метода за пулсова диагностика. Нейното прилагане има за цел да установи промените в нормалната физиологична функция, които могат да доведат до заболяване. В статията се описват основните принципи на съвременната китайска пулсова диагностика (СКПД), която води началото си от класическия текст на ТКМ "Neijing Suwen".. ....

Систематичен обзор на новите постижения във фармакокинетиката на четири класически китайски билкови лекарства, прилагани за лечение на мозъчносъдова болест - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 26-41.

Механизмът на профилактиката и терапията на мозъчносъдовата болест (МСБ) се влияе във висока степен от фактори, като контрола върху хипертензията, хиперхолестеролемията, антикоагулацията, фибринолизата, възстановяването на кръвотока, намаляването на вътремозъчния кръвоизлив и подобряването на кръвната циркулация в мозъка. През последните години се докладват данни за клиничното приложение на китайски билкови лекарства при МСБ. Въпреки многобройните доклади относно фармакокинетиката (ФК), токсикологията и биологичния анализ, концентрацията на съединенията във всяка билка е все още ненапълно изяснен въпрос от фармакологията на китайските билкови лекарства. Данните от наличните обзори не предоставят достатъчно информация за ФК. Взаимодействията между билките са сходни с лекарствените взаимодействия и оказват влияние върху ефикасността на китайските билкови лекарства......


Изследване върху акупунктура в съчетание с Paroxetine при пациенти с тежко депресивно разстройство - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 42-48.

Депресията е тежко психично заболяване, което засяга 8-20% от популацията в света. Като фармакотерапия при различни депресивни разстройства се прилагат селективни инхибитори на обратния захват на серотонина (SSRIs), между които Рaroxetine (PRX) и Fluoxetine (FLX). Въпреки това все още при голяма част от пациентите с депресия не се постига пълен отговор и се наблюдават рецидиви и нежелани ефекти от лечението. Страданията на пациентите се удължават поради късното настъпване на ефекта от SSRIs и рискът за самоубийство е значителен. Клиничното приложение на SSRIs се възпрепятства също и от високото ниво на страничните ефекти. Предполага се, че ограниченията при лечението със SSRIs са следствие от мултисистемната патогенеза на депресивните разстройства. Доказано е, че освен с недостиг на централен серотонин (5-HT) депресивните разстройства се свързват също и с нарушена функция на оста хипоталамус–хипофиза–надбъбречни жлези и с разстройства на мозъчните региони, които участват в справянето със стреса и емоциите.......


Лазерна пунктура при депресия: проучване чрез нискочестотна лазерна интервенция - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 48-53.

Клиничната депресия се определя като един от ключовите здравни приоритети в световен мащаб. Според данни на СЗО еднополюсната депресия е четвърта водеща причина за глобалната тежест на заболяванията (Lopez, 2005). Освен че предизвиква спад в трудоспособността, депресията оказва също и значителен ефект върху качеството на живота на пациента. Въпреки нарастващата информираност на общността и опитите за дестигматизиране на депресията 60% от пациентите с депресия избягват търсенето на професионална помощ и разчитат само на облекчаване на симптомите. По-малко от половината от останалите пациенти получават медицинска помощ, основана на доказателствата. Много от пациентите с депресия отказват или прекратяват приема на антидепресантни лекарства поради страничните ефекти и се обръщат към средства на комплементарната и алтернативната медицина (КАМ). Те възприемат методите на КАМ като естествени, холистични и непредизвикващи странични ефекти. Двата най-известни метода на КАМ са билковите лекарства като жълтия кантарион (Hypericum Perforatum) и акупунктурата.......

Използване на традиционна китайска медицина от пациенти с депресия: популационно проучване в Тайван - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 54-59.

През 2002 г. еднополюсното депресивно разстройство (ЕДР) е четвъртата водеща причина за глобалната тежест на заболяванията, като честотата му продължава да нараства през следващите десетилетия. Прогнозира се, че ЕДР ще бъде водеща причина за заболявания през 2015 г. В Тайван общите преки разходи за здравеопазване, свързани с депресията, нарастват с 50% през периода 2000-2002 г., а честотата на употреба на антидепресанти се удвоява от 1997 до 2004 г. В резултат се увеличава необходимостта от лечение на депресията. Ограниченият бюджет на Националната здравноосигурителна система (НЗОС) изисква оценка на резултатите от лечението на пациенти с депресия от икономическа гледна точка. Освен конвенционалното медицинско лечение НЗОС в Тайван предлага също и традиционна китайска медицина (ТКМ) като общодостъпна и често използвана услуга.......

Електропунктурата с дълбоко убождане за достигане на sphenopalatine ganglion може да намали честотата и интензивността на тригеминалната невралгия - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 60-61.

Тригеминалната невралгия е извънредно болезнено състояние, характеризиращо се с кратки, пароксизмални, пронизващи пристъпи на изгаряща болка по хода на разклоненията на тригеминалния нерв двустранно по лицето. Болката често е съпътствана от лицево зачервяване, конюнктивална конгестия, лакримация и сиалорея, тъй като тригеминалният нерв включва както сензорни, така и автономни влакна. Епизодите могат да бъдат предизвикани от безопасни дейности (леко докосване, миене на зъбите, хранене) или да възникват спонтанно. Сarbamazepine често е ефективен за намаляване честотата на пристъпите, но не при всички пациенти има отговор и нежеланите ефекти не са редки. Изследват се други методи на лечение, които не са свързани с инвазивни процедури. В проучването се изследват ефективността на електропунктурата при пациенти с тригеминална невралгия от типа на син­дром на подема на (Gan)-Yang на черния дроб (LYUS според диагностичната система на традиционната китайска медицина).......

Акупунктурата не е по-ефективна от фалшива акупунктура при профилактика на мигрената, но е по-ефективна от списък на чакащите като контрола - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 62-63.

Мигренозното главоболие се характеризира с повтарящи се пристъпи на унилатерална, пулсираща болка с умерена до тежка интензивност, която често е свързана с гадене и повръщане и с фото- и фонофобия. Макар че повечето от пациентите могат да облекчат редките пристъпи чрез акутно лечение, при част от болните се изисква дългосрочна, профилактична супресия поради непоносимо високата честота на пристъпите или неподходящия отговор към акутната терапия. Редица медикаменти (Рropranolol, валпроева киселина, Тopiramate) са с доказана ефективност, но пациентите търсят алтернативи поради честите нежелани ефекти. Проведено е многоцентрово проучване с рандомизиране на 302-ма пациенти (88% жени) с мигрена. Участниците се разпределят в 3 групи: действителна акупунктура, фалшива акупунктура и контрола – списък на чакащите.......

Списание "Акупунктура" - Настоящо издание: Том 15/2013 г. Брой 2

" }-->

Коментари