Публикация

Д-р Еленски: Отказът на джипита да специализират е тих саботаж!

Големият проблем е, че няма интерес за работа като общопрактикуващ лекар, в други области се печелят повече пари.


Д-р Кирил Еленски е общопрактикуващ лекар от Пловдив. Той е зам.-председател на БЛС. Известен е с активната си позиция по редица проблеми на здравеопазването, включително и лекарствената политика. На извънредния събор на БЛС за гласуване на НРД той коментира проблема със специализациите на джипитата, поставен от председателя на софийската организация д-р Володя Василев.

- Д-р Еленски, защо се стига дотам, 1000 лични лекари да останат без право на собствена практика от юни 2014 г.?

- Проблемът е свързан с това, че голям брой колеги до момента не пожелаха да изпълнят изискванията на Закона за за лечебните заведения. Той е приет с изискване за специалност обща медицина още през 1999 г. Специалността може да се придобие от 1998 г. за всички медицински университети в страната. Срокът беше достатъчно дълъг, удължаван е няколко пъти. За колегите, отворили практика през 2000 г., няма никакво оправдание защо досега не са взели специалност. Това е тих саботаж. Най-вероятно целта е била да се дочака пенсия без допълнителни усилия, или ако се натрупа критична маса от невзели специалност, изискването да отпадне. Това е абсолютно неприемливо. Нито една от страните, с които се сравняваме, не допуска такова нещо. Би трябвало също така да има разлика в заплащането на хората със и без специалност. Такава разлика сега няма. Голямата претенция към изпълнителите на първична доболнична помощ е свързана не с това, че се работи добре или зле, а с това, че голяма част от джипитата работят без специалност. Те работят под условие и поради това – непълноценно.

- Значи има реална опасност от юни 2014 г. 1000 практики да бъдат затворени?

- Това не е заплаха, а надежда, че ще се въведе ред. Няма опасност пациент да остане без лекар, нито лекар без работа. Просто ще се наложи колегите, които сега практикуват без специалност, да преминат на заплата към други практики. Но те няма да останат без хляб. Няма да настъпи апокалипсис. Не е честно, нежеланието някой да не специализира, да се използва като средство за натиск срещу всички останали.

- Наистина ли засегнати са 1000 души?

- Няма значение каква е точно бройката, важен е принципът. Не ми се иска да коментирам възрастта на колегите без специалност – някои са над 70 г. Проблемът има и друга страна – всъщност няма голям интерес към работата на общопрактикуващия лекар. Макар че има доста завършващи, липсват желаещи да специализират обща медицина. Причината е, че в други области лекарите намират по-добра реализация и получават по-добри доходи. Условията за работа на джипитата не са леки.

Не съм съгласен обаче с държавни пари да се финансира специализацията на хора, които нямат намерение да го завършат. Просто те са на възраст и заемат своята позиция по милост и късмет, а не защото има някаква перспектива в тяхното развитие.

" }-->

Коментари