Публикация

Защо преди години акупунктурата процъфтяваше

Началото в България е поставено през 1962 г., когато МЗ изпраща в Китай трима български лекари

 

Акупунктурата е ефективен метод за лечение, и по този начин се намалява необходимостта от приемане на лекарства. За съжаление днес не се провежда политика в тази област и затова специалистите са само около 140 души. Преди години над 400 лекари се занимаваха с акупунктура. Огромна част от колегите заминаха в чужбина, където практикуват много успешно. Други се пенсионираха, трети вече не са между живите.

Достъпът на пациентите до тази методика е затруднен в наши дни. В момента повечето трябва да пътуват до София или друг по-голям град от страната, да си осигурят престой от 15-20 дни, докато се провежда терапията. Това условие е на практика неизпълнимо в условията на тежки икономически проблеми.

Основната причина малко специалисти да практикуват акупунктура е, че няма кой да ги обучава. Медицинските университети почти са престанали да се занимават с обучението на кадрии желаещите няма къде да получат необходимите знания. През 70-те и 80-те години четях лекции по китайска медицина и акупунктура пред студентска аудитория от сто души. От тях 20-30 души проявяваха сериозен интерес и се посвещаваха на тази наука.

В годините на социалистическата медицина имаше изградена много стройна организация и в областта на акупунктурата. Началото в България е поставено през 1962 г., когато МЗ изпраща в Китай трима български лекари да се обучават на този метод в продължение на година и половина. Между тях е моят учител д-р Мария Цекова, впоследствие тя стана старши научен сътрудник в Института по неврология на 4-ти километър. Д-р Цекова е основоположник на българската акупунктурна школа. От 1978 г. поех обучението на голяма част от кадрите в България.

За развитието на акупунктурата в онези години ключова се оказа заповед, която издаде тогавашният министър Ангел Тодоров. Съгласно негова наредба във всички 28 окръжни болници се създадоха кабинети по акупунктура и се обучиха специалисти, които да подпомагат за подобряване на резултатите от лечението на различни заболявания. Така се постигна и поевтиняване на терапията. Факт е, че акупунктурата може да реализира много икономии на здравеопазването. Техниката, медикаментите струват много пари, докато иглите и човешките познания са значително по-евтини. В научните институти на тогавашната Медицинска академия също бяха създадени звена, където да се обучават кадрите и се провеждат научни наблюдения за ефектите на акупунктурата. Всяко добро управление на определена дейност в медицината бързо води до добри резултати.

Трагедията за нашето здравеопазването днес е именно в липсата на качествен управленски подход. Със здравеопазване се занимават много неуки хора, които нямат таланта на мениджъри. Може да имат желание, но като липсват знания и талант, няма как да се постигне резултат.

В момента в света има три големи организации по акупунктура. България е член и на трите организации. В началото на декември 2012 г. във Виена бе отбелязана 30-годишнината от създаването на ICMART - International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques. Идеята за нейното създаване възникна в София през 1983 г.когато столицата ни бе домакин на VІІІ Световен конгрес на най-голямата по онова време световна организация по акупунктура SIA - Societe internationaled'acupuncture със седалище в Париж. SIAдава права и на немедицински специалисти да практикуват акупунктура. Това е голям проблем, защото китайската медицина се изучава в отделен университет, в който обучението не се провежда по програмата на традиционната медицина. На практика по нашето законодателство и учебна програма, завършилите това обучение кадри не са лекари, а са специалисти по традиционна китайска медицина.

На конгреса в София през 1983 г. се прие инициатива за създаване на световна организация, в която да участват само ортодоксални лекари. Впоследствие китайците основаха Световната федерация по акупунктура, в която членуват и нелекари.

 

Автор: д-р Емил Илиева, специалист по кожно-венерически болести

Коментари