Публикация

Трансплантирани доплащат за лечението си

За да получат досегашното си лечение, трансплантираните пациенти ще трябва да доплащат около 100 лв, което е непосилно за тях


От името на Пациентски организации „Заедно с теб” и Алианс на трасплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички” изразяваме притеснения поради необходимостта трансплантирани пациенти да доплащат за своето поддържащо лечение през 2014 г., което е животоспасяващо.

Поради административни наредби в Позитивния списък навлизат заместващи препарати, които са по-евтини и по-тази причина стават безплатни, а досега използваните от пациентите лекарства, с които те са стабилизирани, трябва да бъдат доплащани. Според лекарите, всяка промяна в животоподдържащото лечение на трансплантираните пациенти крие риск от отхвърляне на органите и застрашава живота.

За да получат досегашното си лечение, трансплантираните пациенти ще трябва да доплащат около 100 лв, което е непосилно, поради допълнителни разходи за съпътстващи заболявания и тъй като тези пациенти са с инвалидни пенсии.

Ние сме изключително разтревожени, тъй като здравето на трансплантираните пациенти се подлага на риск. При промяната в лечението на трасплантирани пациенти са възможни усложнения два-три месеца след смяната, а освен емоционален аспект за пациентите и техните близки, разходите на публични средства при отхвърляне на органите са над 110 000 лв. за пациент.

Независимо какво лекарство изпише лекарят, НЗОК ще плати по-евтиното, а е възможно поради невъзможност пациентът да си доплати досегашното, по-скъпо лечение, той да започне с нов медикамент, който да не е подходящ за него.

Тази ситуация е частен случай на факта, че в Позитивната листа има доста медикаменти, които не се поддържат в наличност, но са определящи за реимбурсирането от страна на НЗОК и респективно за доплащането от пациентите.

Затова ние предлагаме НЗОК да направи ревизия на неподдържаните, но включени в списъка и те да бъдат изключени служебно, за да се защитят пациентите.

Липсата на достатъчно публични средства не трябва да е медицинско показание за смяна на лечение и се надяваме институциите да вземат бързи и адекватни решения и да защитят живота и здравето на трансплантираните пациенти.

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации„Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Гр. София, ул. Цар Симеон 5, вх. Б

Коментари