Публикация

Пациентски организации пишат до омбудсмана заради скандален текст в наредба на МЗ

Поправката не е минала обществено обсъждане, лишава за 1 г. пациенти от нови лекарства


Относно: Обнародванав Държавен вестник на 27 декември 2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Уважаеми г-н Омбудсман,

От името на Пациентски организации „Заедно с теб” бихме искали да Ви уведомим, че според нас има процедурно нарушение при обнародването на Наредба 40 на Министерство на здравеопазването от 27 декември 2013 г.

В публикувания проект за изменение на Наредба 40 от 4 декември 2013 г на сайта на Министерство на здравеопазването за обществено обсъждане липсва текст, който след това е наличен в обнародваната наредба на 27 декември 2013 г. в Държавен вестник.

Този текст не е минал през процедура обществено обсъждане.

Липсващият тест без обществено обсъждане е добавен директно в секцията Забележки на обнародваната на 27 декември 2013 г. Наредба 40 и гласи:

§ 10.

2. В част „Забележки“ се създава т. 9:

„9. Националната здравноосигурителна каса веднъж годишно, в срок до 25 декември, извършва анализ на включените през годината в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ нови международни непатентни наименования на лекарствени продукти и на новите показания на съдържащи се в него лекарствени продукти по т. 5 и 6, които не е заплащала. За тях Националната здравноосигуритела каса заплаща от началото на следващата календарна година.“

Уважаеми г-н Омбудсман,

От името на Пациентски организации „Заедно с теб” Ви молим да извършите проверка относно този казус и да излезете със становище във връзка с процедурното нарушение тъй като този текст не е минал през обществено обсъждане според нас.

Ние като пациенски организации сме притеснени тъй като за навлизането за реимбрусация на нови лекарства, особено за тежки онкологични заболявания, една година е прекалено голям срок и застрашава живота на пациентите.

Не може пациент с пряка опасност за живота да чака една година да бъде взето решение за осигуряване на скъпо и животоспасяващо лечение.

Разбираме желанието на здравите здравни чиновници от институциите да спестяват публични средства, но не е редно това да става за сметка на например тежко болни онкологично болни пациенти, за които новото лекарство е единствен шанс за спасяване на живота.

В тази връзка предлагаме преразглеждане на казуса и осигуряване на реимбурсация по Наредба 40 на три месеца.

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации „Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Гр. София, ул. Цар Симеон 5, вх. Б

Коментари