Публикация

Отпечатан е брой 2/2013 на списание "Детски и инфекциозни болести"

В броя ще прочетете статии за заболяванията туберкулоза, лайшманиоза, бяс, за цитомегаловирусна инфекция и др.


Излезе Том 5, 2013, № 2 от списание "Детски и инфекциозни болести". Съдържанието:

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

АВТОРСКИ СТАТИИ

Ж. Стайкова и Р. Чилингирова. ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ПРИ ДЕЦА В ЕКОЛОГИЧНО ЗАСТРАШЕНИЯ РАЙОН КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА 1991-2013 ГОДИНА. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 3-6.

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

С. Генова, А. Стоянова-Делева, Ж. Пешев, Вл. Данев и Д. Митковски. BCG ОСТЕИТ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 7-11.

В. Велев, Н. Дървеняшка, Н. Найденова и К. Вутова. РЕШУТ НА ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА У ЕДНОГОДИШНО ДЕТЕ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 12-14.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

И. Тодоров, Д. Близнакова И М. Господинова. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И БЪБРЕЦИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 15-22.

АВТОРСКИ СТАТИИ

E. Единакова, В. Дойчева, Й. Митова, М. Вълчева И Ц. Минчева. КРИМСКА-КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 23-28.

М. Карчева, И. Петрова И А. Кънова. ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЗРИВ, ВЪЗНИКНАЛ СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ХРА НИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 29-33.

Д. Илиева. СЪВРЕМЕННИ ДАННИ ЗА БЕСА В БЪЛГАРИЯ И СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 34-43.

М. Манова и Г. Петрова. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД НА ЕФИКАСНОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛЗИ ОТ РОТАВИРУСНИТЕ ВАКСИНИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 44-50.

Резюмета от списание "Детски и инфекциозни болести", № 2, том 5, 2013 г

" }-->

Коментари