Публикация

Стартира Европейската седмица за борба с рака на маточната шийка

Тази година тя се провежда под патронажа на Комисия по здравеопазването


От 28-ми до 31-ви януари 2014 г. за седми път у нас се отбелязва Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка. След старта на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка през 2012 г. България се присъедини към повече от 40 държави в световен мащаб, които поемат имунизацията срещу заболяването с публични средства.

По данни на Националната здравноосигурителна каса, обхванатите 12-годишни момичета са около 24%, от подлежащите на безплатна ваксина за 2013 г. За целия период на кампанията от октомври 2012 г. до момента от имунизацията са се възползвали около 12 000 девойки. По данни на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията процентът ваксинирани момичета в Европа варира между 17 и 84%, като програмите в Англия и Дания водят класацията с обхват от над 80%, а в Шотландия той е над 90%. Профилът на безопасност на ваксините продължава да бъде много добър, като възможните нежелани реакции се следят текущо от Европейската агенция по лекарствата.

„Седмицата ще бъде отбелязана с информационен щанд, разположен в сградата на Народното събрание на РБ, на който ще бъдат раздавани брошури, тематични материали и символът на кампанията - „Перлата на мъдростта". Ще бъде предоставена информация за методите за превенция и профилактика на единственото до момента предотвратимо онкологично заболяване и постигнатите резултати от действащата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ). Това е едно различно отбелязване на Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка, защото наистина искаме да покажем, че има политическа воля за справянето с това социално значимо заболяване. Бих искала да отбележа, че след почти 10 годишни усилия от страна на Комисия по здравеопазването се стигна до реални действия в тази посока. След 5-месечно действие на програмата за ваксинация, по данни на НЗОК, са отчетени 24% покритие сред 12-годишните момичета.”, коментира д-р Нигяр Джафер, председател на Комисия по здравеопазването към 42-то Народно събрание.

Всеки родител, който желае да имунизира дъщеря си, следва да се обърне към личния си лекар, да получи повече информация на сайта на Националната програма hpv-vaccine.bg или на безплатната телефонна линия на програмата 0 800 134 54. В България Инициативата се провежда под патронажа на Комисия по здравеопазването към 42-то Народно събрание със съдействието на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Националната здравноосигурителна каса, Столична община, Български лекарски съюз, Национален център по заразни и паразитни болести, Български национален раков регистър, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари, Национално сдружение на педиатрите от доболничната помощ, Българския червен кръст, Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка и Асоциация „Усмихни се”.

Факти за първичната профилактика на рака на маточната шийка в световен мащаб

-Постимунизационният анализ за Англия относно ефекта на програмата за масова имунизация за периода 2008 – 2011 г. показва, че честотата на инфекция с HPV 16 и/или 18 e намаляла с около 63% за период от 4 години при ваксинирани момичета. Тя е най-ниска във възрастовата група 16-18 години (6.5%), като се е увеличила успоредно с нарастването на възрастта и с намаляването на покритието с профилактичната ваксина: 12.5% (при 19-21 годишни, при които имунизацията е била с препоръчителен характер) и 17.4% (при 22-24 годишни, които са неимунизирани). През 2008, честотата на HPV инфекции е била 19.1% в групата 16-18 годишни и по-ниска при по-големите.

-В Америка обобщени данни от последните шест години на приложение на ваксината сред 13-17 годишни момичета показват, че имунизационният обхват с трите дози е около 25%. Според проучване на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ се наблюдава сериозно намаление на ваксиналните типове сред имунизирани момичета на възраст 14 – 19 г. от 11.5% (в периода 2003 – 2006 г.) на 5.1 % (в периода (2007 – 2010 г.).

-След въвеждане на националната имунизационна програма срещу човешки папиломен вирус (ЧПВ) в Австралия честотата на високостепенните изменения при жените под 18 г. спада прогресивно. Според проучване от 2011 г. високостепенните цервикални лезии при момичета под 18 години намаляват с 38%, едва 2 години след поемането на ваксината с публични средства. В проучването участват около 1,6 млн. жени.


[i] http://ecdc.europa.eu/en/publications/publications/20120905_gui_hpv_vaccine_update.pdf

[ii]Mesher D. Reduction in HPV infection in women following introduction of HPV immunization in England

[iii]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884346

[iv]http://jid.oxfordjournals.org/content/208/3/385.full

[v]http://www.cdc.gov/media/releases/2013/p0619-hpv-vaccinations.html

[vi]http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60551-5/abstract

Коментари