Дискусия притисна Европарламента да направи здравеопазването приоритет
29.01.14
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Дискусия притисна Европарламента да направи здравеопазването приоритет

Дискусия притисна Европарламента да направи здравеопазването приоритет

Държавните администрации трябва да подобрят усвояването на Европейския социален фонд, отчете срещата

Вчера, 28 януари в сградата на Европейския парламент в Брюксел, се състоя среща на евродепутати, по време на която се проведе дискусия с различни заинтересовани страни по проблема с неравния достъп до качествено здравеопазване за пациентите в европейските страни. Събитието се реализира по инициатива на българския евродепутат д-р Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ) и участие в него взеха представители на Европейската комисия (ЕК), представители на Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум, както и на съсловните организации на лекарите, медицинските сестри и фармацевтичната индустрия на европейско ниво. Форумът събра евродепутати от различни политически групи и държави, сред които Алоиз Петерле (Словения/ЕНП), Петер Лизе (Германия/ЕНП), Ангелика Вертман (Австрия, либерали), както и българските евродепутати Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) и проф. Владко Панайотов (либерали).

Основната цел на дискусията бе да очертае приоритетите на Европейския парламент, върху които той да работи в следващия си мандат, като темата за здравеопазването беше отбелязана като една от основните опорни точки. Медицинските услуги, които пациентите получават в отделните страни-членки на ЕС, са с различно качество. Съществуващите неравенства са в разрез с правото на европейските граждани на равен достъп до висококачествено здравеопазване, залегнало в Хартата за основните права на ЕС.

Участниците в дискусията обсъдиха стъпките, които Европейският парламент трябва да предприеме в новия си мандат. Според тях ЕП трябва да намери правилния формат, в който да обсъжда въпросите на здравеопазването. В момента това не е факт - проблемите на здравеопазването отстъпват по внимание и ангажимент на теми като опазване на околната среда и безопасност на храните.

Според д-р Андрей Ковачев решение на този общ за страните-членки на ЕС проблем трябва да се търси на европейско ниво, въпреки че правомощията на съюза да взема решения в тази област все още са ограничени. По думите му: "Основната отговорност за качественото здравеопазване е на страните-членки, но европейските институции трябва да ги координират, контролират и насочват в постигането на тази цел", като допълни, че "Значителна част от средствата по еврофондовете е предназначена за повишаване на качеството на медицинската грижа в страните-членки - за обучение, за рехабилитация на болничните заведения, за иновации в медицината. Държавните администрации трябва да подобрят усвояването на фондовете и по-специално на Европейския социален фонд, което ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги".

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, запозна участниците в срещата с изграждащото се в момента партньорство на европейско ниво за равен достъп до здравеопазване, създаването на което е резултат от провелата се през септември 2012 г. в София „Първа конференция, посветена на неравенствата в системите на здравеопазването в новите държави-членки на ЕС: Политици и пациенти – заедно за промяна”. Основната цел на това партньорство е да предложи решения на проблема, изхождайки от непосредствения опит на партньорите - пациенти, лекари, медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и др. Според д-р Хасърджиев успехът на партньорството зависи от тясното му сътрудничество с Европейския парламент.

"Преодоляването на здравните неравенства в ЕС трябва да бъде основен акцент в предизборните кампании на кандидатите, както и ангажимент в бъдещата им работа като членове на ЕП", категоричен бе д-р Хасърджиев.

Допълнителна информация

Преди броени дни д-р Ковачев заедно със свои колеги отправи писмен въпрос до Европейската комисия относно ролята й за постигането на напредък при осигуряването на равен достъп до качествено здравеопазване за всеки европейски гражданин. Представителите на Европейската комисия, които участваха в дискусията, оцениха въпроса като израз на политическа воля от страна на Европейския парламент да работи за решаването на проблема със здравните неравенства. ЕК разполага с време до началото на март 2014 г., за да отговори на въпроса.

Мнения