Публикация

Германия търси български лекари за работа на хонорар

Заплащането е изключително атрактивно - варира от 80 до 120 евро на час, в зависимост от специалността.


Д-р Димка Меридонов е специалист по кариерно развитие с дългогодишен опит. Основното направление, по което работи е консултацията на медицински кадри за възможностите за работа в Германия, Австрия, Швейцария и Белгия.

Тя е създател на платформата за медицина Forum der Medizin, която предоставя информация, услуги и посредничество при работа между работодатели, медици и студенти от няколко страни. По нейна инициатива медицински университети във Варна и в Пловдив се популяризират в Германия като атрактивна възможност за обучение и подготовка за световния работен пазар.

Познава добре всички проблеми, свързани с работа в чужбина, нивото на образованието и подготовката на висококвалифицираните кадри. Д-р Меридонов е работила дълги години в най-големия източногермански университет - Университет Лайпциг и е сертифициран консултант към немската банка за развитие.

- Д-р Меридонов, казвате, че работата на хонорар е добра възможност да се спре изтичането на лекари от страната. За какво точно става дума?

- Това е много интересна работна форма, която бе въведена в Германия преди около 15 години. В началото започна с т. нар. Zeitarbeit, която бе насочена към заетите в сферата на услугите. (Това е уредена по закон в Германия форма на работа, при която основният работодател може да „дава под наем” свои служители на друга фирма – бел. ред.)

Впоследствие липсата на медицински кадри постави въпроса дали работата на хонорар не може да бъде приложена и в здравния сектор. Идеята предизвика сериозни противоречия и спорове, но в края на 2011 г. тази възможност бе узаконена. Така болници и клиниките компенсират недостига на специалисти, когато основните им кадри са в отпуск, в болнични или имат участия в международни форуми.

Фактът, че страната ни е част от европейското пространство позволява и на българските лекари да работят на хонорар в Германия. Ако работодателят има затруднение да попълни свободните места, той се обръща към нас и ние осигуряваме хора за тези работни позиции.

- Как се осъществява връзката?

- Алгоритъмът е различен, зависи дали става дума за по-дълъг или за по-кратък период. Във всички случаи обаче е необходимо да бъде подписан договор между нас и лекаря. Ние от своя страна също имаме сключен контракт с работодателите.

Интересното при този модел, че специалистът не се обвързва трайно с един работодател и може да бъде работи на повече от едно място. Възможно е дори да смени десет лечебни заведения за една година.

- На какви изисквания трябва да отговаря лекарят?

- Важно е кандидатът да владее език, предимство е, ако познава системата – много от лекарите са работили в Германия през годините, но са се върнали по една или друга причина. Най-важното условиe обаче е разрешението да се практикува на територията на Германия – апробация. Този процес на получаване на разрешително продължава няколко месеца. Изискват се определени документи, като ние съдействаме на лекарите от началния момент до получаване на апробация и намирането на работна позиция. Нашите юристи проверяват всички работни договори, за да бъдат интересите на лекарите максимално защитени.

- Има ли някаква възрастова граница за специалистите, които искат да работят на хонорар в Германия?

- В Германия възрастовата граница специално за лекарите се отложи безсрочно – докато могат и искат да работят.
С нас работи един лекар от Варна, който е на 65 години. Дори да е пенсионер в България, той не е такъв в Германия. Просто трябва е съхранен физически и психически.

- Какви са предимствата на работата на хонорар?

- Това е добра възможност лекарят да се ориентира в обстановката, да прецени работодателя, който може да се окаже и не съвсем коректен. Не на последно място, заплащането е изключително атрактивно - варира от 80 до 120 евро на час, в зависимост от специалността.

В момента в Германия за постоянен договор се търсят анестезиолози, невролози, психиатри, специалисти по вътрешни болести. При работата на хонорара обаче могат да участват лекари от всички специалности, тъй като принципът е различен. Не става дума за структурно неравновесие, а за търсене, възникнало в резултат на Европейската директива за ограничаване на броя на дежурствата, които може да дава един лекар. Според европейските изисквания в момента те могат да бъдат максимум четири на месец. Това сериозно затруднява лечебните заведения, в които персоналът не достига и създава предпоставка за търсене. Така, с два дни работа месечно - събота и неделя например, човек може да заработи около 2000 евро, което е добро попълнение за бюджета.

- Кой поема пътните разходи и престоя по време на пребиваването в чужбина?

- Това се регламентира в договора, като работодателят поема тези разноски.

- Има ли вече български лекари, които работят на хонорар?

- Имаме анестезиолози, които работят по този модел от няколко години и впечатленията ми са, че те са много доволни. Получават по 4000 евро само от две пътувания до Германия месечно.

- Какво показват Вашите наблюдения – подготвени ли са родните лекари?

- Българските специалисти са много ценени. Нямаме отстъпление от качеството на образованието, което предлагат медицинските университети у нас. Основният проблем обаче е свързан с познанието на езика. Оказва се, че ниво В2 е абсолютно недостатъчно за активно участие в работния процес. Стига се до там, че не може да се обясни на пациента какво лечение се предлага и защо трябва да избере тази терапия. Другият проблем е манталитетът– погрешно се оценяват реакциите и определени ситуации, което може да доведе до неприятни моменти.

- Например?

- Примерите са много, като понякога могат да бъдат и куриозни. Имахме случай с много успешна лекарка, която смени три болници, защото не можеше да разбере защо медицинските сестри не я канят на кафе. В Германия съществува йерархия, която не позволява лекарят да се сближава с подчинените си. Подобни проблеми може и да звучат смешно, но създават дискомфорт на човека, който не познава системата. Той се сблъсква с култура на по-високо ниво, която е сложила граници между отделните специалисти.

- Споменахте, че работодателите могат да бъдат некоректни. Какви сигнали получавате?

- Най-често става дума за проблеми с работния договор. Обикновено той не се предлага предварително, а в деня на започване на работа. Нормално е лекарите да не разбират юридически немски, предварително не са информирани за своите работни права и допускат някои грешки.

По правилник лекарската професия е свързана с тарифно регулиране на заплащането. Някои от болниците обаче дават по-ниско възнаграждение, което е недопустимо. Понякога в договорите са пропуснати годишните полагаеми отпуски или не се дава право на платен болничен. Ставали сме свидетели и на такива нарушения.
- Какво ще посъветвате лекарите, за избегнат такива проблеми?

- Биха могли да се консултират с нас. В платформата Forum der Medizin работят юристи – българи, израснали и завършили образованието си в Германия. Те владеят двата езика и могат много добре да се включат в процеса на проверка на договора, като това става безплатно.

- Вероятно следващият ми въпрос е реторичен. Предполагам че интересът за работа в чужбина е доста голям?

- Нездравословно голям дори, защото емигрантския процес не е нещо само положително. Това е много добра алтернатива за медицинските специалисти, но в същото време процесът е много сложен. Опитът може да бъде много горчив за лекари, които не са информирани за рейтинга на работодателя или са прибягнали до фирми, които не защитават техните права. Тези проблеми не се виждат България. Човек тръгва към неизвестното, а това е грешка.

- Но пък младите лекари получават много по-добри условия за специализация.

- Възможностите за специализация са наистина безупречни. Но трябва да се знае дали работодателят предлага обучение. Имаме сигнали, че някои просто искат да запълнят работната позиция. Това е пречка да се вземе специалност.

Ако младите лекари се обърнат към нас, ние можем да изискаме от работодателя да ни изпрати договора предварително – да бъде разписан или върнат с препоръка за подобрения. Също така поддържаме контакт със специалистите до 2-3 години, след като са започнали работа.

Коментари