Публикация

Туморни маркери откриват раковите клетки много преди първите симптоми да се появят

Отбелязваме за девети път С​ветовния ден за борба с рака


Световният ден за борба с рака се отбелязва за девети пореден път в целия свят. Отбелязването на този ден има за цел да привлече общественото внимание към глобалния проблем, свързан с онкологичните заболявания, както и да припомни колко опасни и често срещани са раковите заболявания.

Статистиката сочи, че в световен мащаб над 12 милиона души се разболяват от рак всяка година.

Надеждите на много пациенти и техните близки са свързани с разработването на нови диагностични решения, както и различни терапевтични възможности. Иновациите са фокусирани върху разкриване на молекулярните механизми на развитието на туморите и начина на тяхното разпространение. Тази информация помага на специалистите да се насочат към процесите, които провокират появата на рака и до това те да бъдат блокирани. В тази област все по-важна роля играят биологичните лекарствени продукти и особено високо специфичните моноклонални антитела.

Точната диагноза – ключът към успешното лечение

Биомаркерите, т.e. компонентите на клетките в нашето тяло, които са индикатори за специфични характеристика на конкретния тумор, дават възможност на лекарите да определят по-бързо и точно вида на рака при всеки отделен пациент.

Компанията "Рош" например работи и за идентифициране на туморни маркери, които откриват туморните клетки много преди първите симптоми да се появят. Тази информация ще помогне на лекарите веднага да започнат целенасочено и ефективно лечение, което ще подобри състоянието на пациентите и ще намали разходите за здравеопазване.

В резултат на тези проучвания, все по-голямата информация, която получаваме за човешките гени, за имунната система и за факторите, които причиняват растежа на туморите, се променя и лечението на раковите заболявания. Един пример е ракът на дебелото черво – преди 20 години имаше само един вид лекарства – често неефективни, и продължителността на живота на пациентите в напреднал стадий на заболяването беше само около 6 месеца след поставяне на диагнозата. Днес преживяемостта постоянно се подобрява благодарение на новите възможности за лечение. Комбинирането на различни лекарства или тяхното последователно приложение позволява на някои пациенти да живеят години, което е изключително постижение.

За този значим прогрес допринася и подробната информация за високата вариабилност на генетичните изменения на раковите клетки. Дълги години се смяташе, че ракът обикновено се дължи на една основна мутация в гена. Сега научните открития потвърждават, че се случва нещо много по-сложно от това, тоест често възникват няколко мутации - последователно или едновременно.

Друга важна и перспективна област в лечението на раковите заболявания е модерното биоинженерство. Затова швейцарската компания инвестира в подготовката на забележителни специалисти, които работят върху създаването на молекули – в частност, на антитела – които имат уникални свойства. В момента се разработват антитела, които са свързани с ефективни агенти като химиотерапията, докато други са насочени към засилване на имунната система на организма, която му помага да се пребори с рака. Днес една от най-важните области, в която изследванията на рака постигат напредък, е взаимодействието с имунната система и използването на тази много „ефективна машина“ за борба срещу раковите клетки.

По повод Световния ден за борба с рака инициаторите на информационната кампания са си поставили за цел да развенчаят няколко основни мита, свързани с онкологичните заболявания, а именно:

Мит 1: Не трябва да говорим за рака.

Въпреки че темата за рака може да бъде трудна за дискутиране, особено при някои народи, имайки предвид културните особености, да разговаряме за болестта открито може да подобри резултатите на равнище индивид, общество и политика.

Мит 2: Няма признаци или симптоми на рака.

За много видове рак има предупредителни признаци и симптоми, и ползите от ранно откриване на болестта са безспорни – при ранна диагностика и благодарение на съвременните методи за лечение голяма част от онкологичните заболявания могат да бъдат излекувани.

Мит 3: Аз не мога да направя нищо, за да се справя с рака.

Има много неща, които всеки един може да направи - обикновеният човек, обществото, политиците... Нещо повече - с правилните стратегии една трета от най-често срещаните ракови заболявания могат да бъдат предотвратени. Един такъв пример са условията, в които ние живеем и работим, както и самият начин на живот които влияят в значителна степен върху здравето и качеството ни на живот.

Мит 4: Аз нямам възможност да получа лечение на онкологичното си заболяване.

Всички хора имат право на достъп до доказани и ефективни лечения на рака, при равни условия, без да страдат от трудностите вследствие на болестта. Достъпът до лечение на онкологични заболявания е въпрос на социална справедливост. Именно различното отношение, свързано с правото и достъпа до лечение, определя голямата разлика в резултатите от лечението на рак, които съществуват между развитите и развиващите се страни.

Коментари