Публикация

Писмо до НОИ с искане на информация за пенсионерите по осигурителен стаж и възраст

ПМС 312 предизвика оживени дискусии както между лекарите, така и с пациентите, по въпроса кой трябва да се ползва с тази привилегия.


Писмото до НОИ е във връзка с ПМС 312 от 21.12.2013 г., с което се определят намалени потребителски такси за посещение при лекар за част от пенсионерите в България.

ПМС 312 предизвика оживени дискусии както между лекарите, така и с пациентите, по въпроса кой трябва да се ползва с тази привилегия. Поради липсата на възможност за обективна справка за статуса им по отношение на правото за пенсия по осигурителен стаж и възраст, част от пациентите не могат да ползват това право (освен ако представят разпореждане от НОИ за пенсиониране, което по правило не се носи при посещение при лекаря), а друга част се ползват от намалената потребителска такса без да имат статуса на ползващи се от привилегията, регламентирана чрез Постановлението. Поради това както заплащането на потребителски такси от пациентите, така и отчетите към НЗОК и МЗ не могат да бъдат точни.

Считаме, че осигуряването от страна на НОИ на възможност за справка за статуса на пациентите по отношение на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде полезно както за лекарите, така и за пациентите и за институциите, като регламентира ясно и категорично кои от гражданите попадат в групата, заплащаща намалена потребителска такса по ПМС 312.

Пълният текст вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

Заявление до НОИ

Коментари