Публикация

Промяна в тарифа към лекарствения закон ще удари пряко пациентите

БГФармА изразява категоричното си несъгласие с проекта за тарифа за таксите по закона за лекарствата, предложен от МЗ


Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) изразява категоричното си несъгласие с проекта за Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.

Предвижда се сериозно увеличаване на административната и финансовата тежест върху производителите на лекарства в България.Това неминуемо ще повиши крайните цени на лекарствата, които хората купуват от аптеките.

БГФармА изразява своето недоумение от подготвяната промяна в правилата, която е в ущърб на пациентите и на българското здравеопазване. Намираме абксолютно противоречие между изразяваното намерение на правителството да създава благоприятна среда за стопанска дейност в страната и реалните административни действия на кабинета, поне що се отнася до лекарствената политика.

Днес производителите са поставени пред ситуация на значително увеличаване на таксите, събирани по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което в крайна сметка ще ограничи достъпа до масови лекарства на огромни групи от българското население.

В подкрепа на горе изложеното бихме привели накратко следните примери от проекта за Тарифа:

- увеличение на тарифата за регистрация на нов лекарствен продукт (генерична апликация) от 7500 на 8000 лв.;

- увеличение на тарифата за регистрация на нов лекарствен продукт с хибридно досие от 15 000лв на 19 000 лв.;

- за годишно поддържане на РУ на лекарствен продукт се предлага такса от 1000 лв. вместо досегашна - 250 лв;

- увеличават се таксите за регистрация по всички процедури;

- таксата за издаване на CPP от 50 лв. става на 150 лв., а за оценка на документация за разрешаване на клинични изпитвания таксите са почти двойни;

- увеличават се таксите при извършаване на инспекции на производителите;

- увеличaват сетаксите за услугите по цени и реимбурсиране;

- въвеждат се такси за пряко съобщение до медицински специалисти, както и такси за обучителни материали по лекарствена безопасност.

Производителите на лекарства в България не са получили никаква възможност за участие при изготвянето на проекта за Тарифа, нито пък е потърсено тяхното мнение по която и да било промяна, заложена в него. Настояваме заложените увеличения на таксите да отпаднат, за да не се нанасят допълнителни удари върху хиляди затруднени материално пациенти.

УС на БГФармА

Коментари