Публикация

Съвременна биопсична технология може да бъде утрешното и прогресивно лечение на рака на гърдата

Радиочестотният метод (РЧ) се състои във възможността на сонда да премине даже през най-плътните тъкани. РЧ може да се използва, преди мамотомът да проникване в тъканите на жлезата. Сондата на мамотома може след това да се вкара много по-лесно.


Лекарите в Сан Франциско са открили нов път за усъвършенстване на биопсията на гърдата с инструменти, който според експерти един ден може да се приложи за неинвазивна форма на лумпектомия. Подобни инструменти включват вакум-асистирана биопсия и радио-честотен енергиен способ.

Лекарите много повече използват в практиката ръчни средства, като мамотоми за подобряване на ефективността на биопсията на гърдата. Мамотомът, който включва сонда с въртящ се механизъм и вакуумна система, дава много възможности на лекарите да отстранят голяма част от суспектните тъкани на гърдата, за разлика от тънкоиглената биопсия.
Лекарите използват ултразвук за насочване на мамотома към лезията. Мамотомът изисква около четвърт инч инцизия, която може да се затвори без сутура, и не остава област от биопсичната зона неизследвана. Изследването дава и увеличава възможностите на лекарите да поставят точната диагноза.

Повечето от диагностицираните лезии са по-малки от две трети от инча и могат да бъдат отстранени напълно с мамотома. Малък клипс се поставя в гърдата, за да маркира мястото, където се е намирала първоначално диагностицирабната формация, което дава възможности на лекарите да наблюдават зоната на биопсия за остатъчни туморни клетки или нови формации.

Мамотомите като апаратура някой ден ще заместят биопсията и ще дадат възможност за отстраняване на целия тумор и адекватно количество от околните тъкани – Лумпектомия. Процедурата ще бъде много по-малко инвазивна, отколкото оперативната намеса.

Някои нови разраствания, които не се виждат добре ехографски, ще могат да се изследват с магнитен резонанс, който използва електромагнитни вълни, за да създаде компютърен образ на гърдата. Когато лезията се открие, лекарите могат да използват мамотомът за диагностика и лечение.

Друга обещаваща технология е използването на радиочестотна енергия. Има цяла фамилия от инструменти, базирана на тази технология.

Радиочестотният метод (РЧ) се състои във възможността на сонда да премине даже през най-плътните тъкани. РЧ може да се използва, преди мамотомът да проникване в тъканите на жлезата. Сондата на мамотома може след това да се вкара много по-лесно.

Използването на РЧ енергия за създаване на ”ножница” за направляване на мамотома или на биопсичната игла изглежда ще бъде полезна технология.

РЧ енергия и инструментът, който има множество електроди на върха си, може да се използва за маркиране на суспектни лезии на гърдата, така че хирурзите могат да ги открият и премахнат по-лесно. Ренгенолозите използват инструмента под ехографски контрол за преминаване през тъканите и до самата лезия. Електродите, които изглеждат като малки многовърхови котви, остават в гърдата, за да маркират суспектната лезия. Така пациентката отива директно при хирурга. С жичките в лезията хирургът може по-лесно да почувства формацията. Те позволяват да се опипат формации, които нормално не могат да се палпират. Добрата локализация на суспектната лезия намалява обема на оперативната интервенция и скъсява времето на търсенето и.

www.medicone.bg

" }-->

Коментари