Публикация

Защо лекарите, заминаващи за чужбина, е важно да потърсят консултантска услуга за намиране на работно място, а не посредническа?

Консултантите са компетентни лица, които най-често са лекари или хора с академична кариера. Те могат прецизно да анализират професионалните и личностни качества на кандидата.


Както за всяка друга професия, така и за лекарската професия е вярно, че специалистите показват по-високи резултати в работата си и разгръщат пълния си потенциал, когато се чувстват удовлетворени от работното място. В условията на глобализация и флуидност на трудовия пазар, все повече лекари търсят работа в чужбина, за да открият по-добри условия на труд или за да натрупат интернационален опит и след това да се завърнат към практиката си в родната страна.

В България често се случва медиците сами да кандидатстват по обяви за работа в Германия или да разчитат на услугите на посредническа агенция за намиране на работно място в друга държава. В страни като Германия, обаче, лекарите търсят изключително и само консултанстка услуга за осъществяването на тази цел. И това съвсем не е случайно. В Германия медиците са добре информирани за ясното разграничение между консултантските и посредническите услуги.

Посредническите фирми извършват търговска сделка – те свързват работодателя и работника и получават заплащане за това от работодателя. В резултат на това се получава финансова зависимост на посредническата агенция от работодателя, което възпрепятства неутралната позиция на агенцията по отношение на двете страни на сделката. Дава се предимство на работодателя, а не на този, който търси работа. В конкретния случай с лекарите, търсещи реализация в чужбина, това означава, че те може да не получат обективна информация за болницата, която ще ги наеме. Постъпването на новото работно място е възможно да донесе много разочарования и стрес за тези лекари, чиито очаквания не съответстват на реалната ситуация, което да доведе до разминаване с желаното кариерно развитие.

Посредническата услуга е подходяща за нискоквалифицирани кадри, но не и за висшисти, защото факторите, които трябва да се вземат предвид са много повече и подготовката за интеграция на новото работно място представлява доста по-сложен процес.

Когато един лекар потърси консултантска фирма, той получава необходимата сигурност, че тази организация носи отговорност за намирането на най-подходящото място за него съобразно квалификациите, личностните му качества и желанието за развитие.

Консултантите са компетентни лица, които най-често са лекари или хора с академична кариера. Те могат прецизно да анализират професионалните и личностни качества на кандидата. Изготвянето на такъв анализ е първият етап от консултантската услуга. Следва определяне на на работното място в чуждата страна, което ще съответства най-точно на кандидата. Освен подготовка на документите за кандидатстване, консултантската услуга включва още:

1.Признаване на професионалния стаж на лекаря

2.Обработване на документите за данъчна декларация

3.Обработване на документите за получаване на детски добавки

4.Нанасяне на лекаря в лекарския регистър и професионалните съюзи на приемащата страна

Изброените услуги не се извършват от посредническите агенции. Но още по-важно предимство на консултантската услуга е, че консултантската фирма носи отговорност за това работодателят да спазва своите задължения: на специализантите да бъде осигурено обучение от страна на болницата, а при постъпване на специалист на новото работно място да бъде спазена йерархичността на лекарската му позиция, всичко свързано с договора му да е както трябва (заплащане сключено според тарифите, включени социални придобивки, отпуски и болнични) и болницата да дава възможност на клиента на консултантската фирма за изкачване по йерархичната стълбица.

Знаейки, че могат да разчитат на съдействие за всички тези неща, кандидатите за работа се чувстват много по-уверени в решението си да заминат в чужбина и практиката показва, че те действително постигат успех на новото място.

В Германия гаранция за съблюдаване на интересите на кандидатите за работа от страна на консултантските фирми е и самият факт, че тези фирми не получават заплащане от работодателя, а са финансирани от държавата чрез субсидии. Това прави възможно консултантската услуга да включва критично оценяване на работодателите и предоставяне на обективна информация на лекарите за новото работно място.

Държавата осъществява стриктен контрол върху дейността на консултантските фирми. Те трябва да имат лиценз за извършване на такава дейност. В Германия институтът KFW, чиято цел е да подкрепя обществено полезни инициативи в страната и Европа, поддържа база данни с доставчици на консултантски услуги, които са били одобрени от специална комисия, оценяваща компетентността и качеството на услугите на тези фирми. В България такава консултантска организация е Forum der Medizin.

Върху посредническата дейност не се осъществява такъв контрол на качеството.

Лекарите, които желаят да се реализират в чужбина е важно да потърсят такъв партньор, който притежава необходимата компетентност и лиценз за консултантска дейност. Използването на услугите на добра консултантска фирма означава създаване на перспективи за кариерно развитие и по-голяма удовлетвореност от новото работно място.

Източник: Forum der Medizin

Коментари