Публикация

Касата плаща извънредно близо 190 хил. лв. за ин витро

Толкова са отчели надпланово болниците за този вид дейност през декември


Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК), на свое редовно заседание на 17 февруари т.г., реши да бъдат освободени средства по параграф „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2014 г., в размер на 189 573 лв., с които да бъдат увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и ще бъдат завършени през 2014 г. в частта, която е извършена през миналата година.

В ЗБНЗОК за 2014 г. са предвидени средства за дейностите по асистирана репродукция, започнали през 2013 г. и завършили през тази година, в частта, която е извършена през миналата година, в размер на 1 млн. лв. С тях НЗОК следва да заплати освен част от дейностите, започнали през миналата година и приключващи през 2014 г., но и всички дейности по асистирана репродукция, започнали и завършили през 2013 г.

За декември 2013 г. изпълнителите на болнична медицинска помощ, сключили договор с касата за този вид дейност, са отчели 1 189 573 лв., което е със 189 573 лв. повече от предвиденото. Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) са извършили проверки на лечебните заведения за начина, по който са изразходвани средствата над предвидените в бюджета.

От 1 януари т.г. финансирането на дейностите по асистираната репродукция е задължение на Министерството на здравеопазването.

Коментари