Публикация

Четири пациентски организации искат среща с новия консултант по трансплантология

Липсата на донори и на достатъчно грижи за трансплантираните са сред основните проблеми


Четири организации, членове на Национална пациентска организация, поискаха официална среща с новия национален консултант по трансплантология проф. д-р Любомир Спасов, с министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева и с д-р Мариана Симеонова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантациите, на която да се обсъдят най-сериозните и неотложни проблеми, които стоят пред българските пациенти в сферата на трансплантациите.

Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България, Сдружение „Български съюз на трансплантираните”, Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония очертаха някои от най-сериозните проблеми, сред които: ниският брой донори в България; ниският брой реализирани трансплантации в България; големият брой хора в листите на чакащи за трансплантация; нуждата от подобряване на цялостната грижа за трансплантираните пациенти, включваща тяхното проследяване и лечение; нуждата от подобряване на грижата за пациентите на хемодиализа, с цел увеличаване шансовете им за успешна трансплантация; подобряване грижата за пациентите с чернодробни заболявания в унисон с подготвяния от МЗ Национален план за профилактика, скрининг и ранна диагностика на вирусните хепатити и други неотложни проблеми; осигуряване на възможности за лечение на пациенти, които се нуждаят от трансплантации, които все още не се извършват у нас – трансплантация на сърце и бял дроб, трансплантация на тънко черво и др.

Пациентските организации изразиха готовност, както и досега, да продължат активно да сътрудничат и да търсят диалог с институциите, експертите в областта и националния консултант по трансплантология, с цел подобряване на системата в България и грижата за пациентите.

Коментари