Публикация

ПЛЕВРАТА


„Плеврата” се появи на книжния пазар през 2006 г. и отдавна вече не може да се намери по щандовете. Няма и по-ново издание, което така задълбочено да разглежда научната и клиничната практика при плевралните болести. Студенти, специализанти, семейни лекари, интернисти, пулмолози и педиатри все още черпят от богатия опит на авторите – водещи български специалисти в областта на пулмологията, гръдната хирургия, рентгенологията, педиатрията и клиничната патология, затова предоставяме на многобройните читатели на сп. „InSpiro” възможността да ползват текстовете от „Плеврата”.ПЛЕВРАТА

Коментари