Публикация

Районните каси с решаваща дума при определянето на бюджетите на болниците

С влизането в сила на Наредба №40 и приемането на новата методика, ще бъде подписан анекс между НЗОК и БЛС, с който ще влязат в сила и новите разпоредби.


- Д-р Генев, как върви подписването на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ?

- На този етап все още не може да бъде дадена точна информация, защото се получи известно забавяне поради проблема с излизането на Наредба №40, на базата на която да бъдат изработени нови методики.
В извънболничната помощ договорите са получени, вече са разпратени и в болниците. При всички положения подписването трябва стане до края на този месец, за да могат лечебните заведения да получат средствата си.

- По коя методика се работи в момента, тъй като предложената от предишното ръководство на НЗОК отпадна?

- Договорите са подписани по правилата, по които се работеше преди отхвърлената методика. С влизането в сила на Наредба №40 и приемането на новата методика, ще бъде подписан анекс между НЗОК и БЛС, с който ще влязат в сила и новите разпоредби.

- Какво конкретно се очаква като промяна?

-Много неща са предвидени, но една от промените например урежда начина на заплащане. Болниците ще получат всичко заработено в рамките на прогнозните бюджети, а средствата за надвишените дейности ще бъдат изплатени с един месец закъснение и след извършена проверка. Има и някои други аспекти, които ще бъдат застъпени.

- Говори се, че РЗОК ще получат повече свобода при формиране на бюджетите на болниците в съответните региони?

- Всяка регионална каса ще има определен прогнозен бюджет за съответното тримесечие и в рамките на този период ще има възможност да прехвърля средства от единия месец в другия.

Те ще получат известна свобода и при определянето на бюджетите на болниците - на базата на броя на сключените договори по клинични пътеки и как работят.

- Това означава ли, че РЗОК ще бъдат последна инстанция?

- Да. Те трябва да извършват своята функция, а не да бъдат просто разпределители на средства.

- Преди време имаше предложение за една и съща дейност да се заплаща различно, в зависимост от статута на болниците – общински, университетски?

- Това веднага ще падне в Комисията за защита на конкуренцията. Не може за една и съща дейност да се заплаща различно. Това предложение бе направено по настояване на големите болници, като мотивите са, че те подържат персонал и апаратура. Затова трябвало да получават повече средства. Операцията от апандисит навсякъде изисква едно и също. Ако липсва кадърен хирург, няма значение с каква апаратура разполага болницата. Не можем да приемем такава идея.

- Може ли да обясните идеята за въвеждане на относително тегло на диагнозата?

- По тази тема тепърва ще се разговаря. Това е свързано с въвеждането на диагностичносвързаните групи.
Относителното тегло е оценката на всяка една диагноза. Това включва оценка на разходите за нея, нуждата от определен брой специалисти, изследвания. Всяка диагноза ще има съответното финансово тегло. Това е цялостната философия, която тепърва предстои да бъде избистряна в нашата страна.

Вече има директива на ЕС, в която се посочва, че от 2016 г. трябва да работим със системата на диагностичносвързаните групи

- Според Вас колко време ще отнеме въвеждането им?

- Не може да се каже с точност. В Германия това бе направено за повече от 4 години, в Швейцария процесът продължи още по-дълго. Различно е.

Въпреки че сега всеки подкрепя идеята, прогнозирам, че ще има голяма съпротива. Когато трябва да започнем да работим по този модел, тогава нещата ще се променят. Защото, за да приемеш болен по диагностичносвързана група, първата работа е да се извадят кодовете на отделните заболявания – всяка болест има отделен код. Информацията трябва да се въведе по електронен път и да се проведе лечението. Впоследствие съответната каса или каси трябва заплати, а цената вече ще бъде по-висока. Писането ще стане още повече, но така работят в нормалния свят.

- Споменахте каси. Как се отнасяте към широко обсъжданата идея за демонополизация на НЗОК?

- Самият термин не е точен, защото НЗОК е купувач на услуги и като такъв, не може да бъде монополист. Аз съм привърженик да има конкуренция, но за момента нещата в България са отрязани.
Предишното правителство унищожи здравноосигурителните фондове, като ги направи застрахователни дружества. На този етап може да се мисли евентуално за надграждане. НЗОК да покрива определен пакет от услуги, а другото да се прави от застрахователните дружества. Друга възможност е хората с по-високи доходи, които не са доволни от сегашното ниво на обслужване, да получат възможност да се застраховат. Така те ще могат да получат очакваното качество на услугата, но срещу по-високо заплащане.

Коментари