Публикация

Лекарите подават заявления, за да могат да гледат пенсионер ли е пациентът

Всеки договорен партньор може да има уникален код за достъп до електронната услуга


На 24 февруари т.г. беше подписано споразумение между Националната здравноосигурителна каза (НЗОК)и Националния осигурителен институт (НОИ). Споразумението предоставя на лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, възможност да ползват електронна услуга за проверка на упражнено право на пенсия от техните пациенти. Достъпът до услугата ще се извършва единствено чрез адаптирания медицински програмен продукт, ползван от договорния партньор.

За улеснение на софтуерните разработчици, на Интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в Рубрика „Е-услуги”, подрубрика „За разработчици на софтуер”, е публикувано описание на електронната услуга.

Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, които желаят да ползват услугата, следва да подадат заявление до НЗОК, съгласно обявен на интернет страницата (www.nhif.bg) образец. Подадените заявления се проверяват и обобщават от районните здравноосигурителни каси (РЗОК), и данните от тях се изпращат в ЦУ на НЗОК, откъдето ще се изпращат седмично към НОИ.

Всеки договорен партньор ще има уникален код за достъп до електронната услуга, който ще се изпраща на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ по електронен път, подписан с електронен подпис на заявения от тях електронен адрес.

Коментари