Публикация

Водещи немски специалисти по хемофилия гостуват на МБАЛ „Св. Марина“, Варна

Визитата е по програмата за сътрудничество между Медицински университет – Варна и Института по експериментална и трансфузионна хематология в Бон


От 23 до 28 март т.г. в Центъра по редки болести на МБАЛ „Св. Марина“ – Варна ще бъдат на посещение проф. д-р Йоханес Олденбург, проф. д-р Ханс Бракман, г-жа Кристине Бракман и доц. д-р Анна Павлова от Центъра по хемофилия в Бон, Германия. Тяхната визита е във връзка със стартиралата в началото на годината Twinningprogram между двата центъра със спечелен грант от Световната федерация по хемофилия и Програмата за сътрудничество между Медицински университет – Варна и Института по експериментална и трансфузионна хематология в Бон. Целта е да се проведе консултация на деца и възрастни с хемофилия от Варна и цялата страна и се обсъдят въпроси, свързани със съвместната дейност по двете програми.

Проф. Бракман е основател и дългогодишен директор на най-големия Център по хемофилия в света – Бон, Германия. През 1977 г. прилага за първи път успешно лечение на инхибиторна хемофилия и името му остава в историята като откривател на единственото до момента лечение на това тежко усложнение.

Проф. Олденбург е настоящ директор на Центъра по хемофилия и директор на Института по експериментална и трансфузионна хематология в Бон. Изследователските му интереси са в областта на молекулярната генетика на факторите на кръвосъсирване, в която област има над 250 публикации. Той е лекар и учен от международен мащаб и лидер в областта на експерименталната и клинична хемотрансфузиология.

Доц. Ана Павлова е възпитаник на Медицински университет – Пловдив със специалност по трансфузионна хематология. В момента е ръководител на молекулярно-генетичната лаборатория към Института за експериментална и трансфузионна хематология в Бон, която е най-голямата лаборатория в Европа за генетични изследвания на вродени болести на кръвосъсирване.

Коментари