Публикация

Ендометиоза - безплодието често е единственият признак на болестта

Според статистика­та, около 60% от жените, страдащи от безпло­дие са с ендометриоза


Ендометриозата е едно от най-честите гинекологични заболявания. Според статистика­та, около 60% от жените, страдащи от безпло­дие са с ендометриоза. Затова е мно­го важно да се разпознае болестта и да се започ­не лечение в ранен стадий.

СИМПТОМИ

При ендометриозата клет­ки, които приличат по строеж на ендометриума (лигавицата на вътрешността на матката), се разпространяват из­вън нейните граници. Огни­ща на такива клетки могат да се появят в матката (аденомиоза), във влагалището, в отвора на маточните тръ­би, маточната шийка, яйчни­ка с образуване на кисти, белези след цезарово сече­ние, пикочния мехур, черва­та, бъбреците, белите дро­бове и т. н. Също както и ен­дометриума, тези клетки се изменят в зависимост от фазата на менструалния ци­къл под действието на хор­моните. Затова и прояви на ендометриоза най-често възникват в периода на менструация.

Основни признаци на болестта:

 1. силни, болки ниско в корема и кръста по време на мензес (дизменорея);
 2. болки, в областта на пра­вото черво и влагалището;
 3. болки по време на фи­зическо натоварване;
 4. болки по време на по­лов акт (дизпареуния);
 5. Болки при уриниране и дефекация възникват при засягане от ендометриозата на стените на пикочния ме­хур и правото черво.

Поня­кога болката носи постоянен характер и се усилва по вре­ме на менструация. Най-из­разените признаци на ендо­метриоза са ръждиво-кафеникаво течение в началото на мензеса и в края на менструционния цикъл.

Разбира се, симп­томите на заболяването при всяка жена са индивидуални и могат изобщо да липсват. Но ако сте открили при себе си който и да е от изброени­те признаци на болестта, обърнете се към гинеколог за консултация.

ДBE РАЗЛИЧНИ ТЕОРИИ

Факторите за възник­ване на ендометриоза и досега остават неизяс­нени. Съществуват някол­ко теории. Една от тях твърди, че по време на менструация кръв с ендометриални частици се изхвър­ля не във влагалището, а попада в маточните тръби и през тях в коремната ку­хина. Тамендометриалните клетки се прихващат, започват да се размножа­ват и заболяването се развива.

Според друга теория, клетките на ендометриума в коремната кухина заги­ват, но успяват да повлияят на околната тъкан така, че тя се превръща в тъкан подобна на ендометриума. Освен това, до ендометриоза може да доведе на­рушение на хормоналния фон, разстройства в рабо­тата на имунната система, особености в строежа на вътрешните полови органи, наследствена предразпо­ложеност, ченетически изменения.

Доказано е, че ендомет­риоза най-често възник­ва при жени от 20-42 го­дишна възраст, а също след хирур­гична манипулация: цеза­рово сечение, аборт, обгаряне на раничка на маточна­та шийка, кюртаж.

РАЗКРИВАНЕ НА БОЛЕСТТА

Днес освен ултразвуковото изследване на органите от малкия таз, се използува компютър­ната томография и биопсията на ендометриозните участъци с тяхно последващо хистологично изследване. В лабо­раторни условия, за най-надеждни методи за диагнос­тика на ендометриоза се смятат:

 • хистеросалпинография
 • или ХСГ (рентгенова снимка на матката и маточнитетръби);
 • хистероскопия (операция, позволяваща детайлно да се огледа вътрешната повърхност на матката с помощта на специална оп­тична техника);
 • лапароскопия (хирургич­на операция, която позволя­ва да се видят органите от малкия таз отвътре благо­дарение на оптична техника, въведена през коремната кухина през малки дупчици.

ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОМЕТРИОЗАТА:

 • хормонално лечение: чрез противозачатъчни препарати (Femoden, Regulon, Cilest), гестагени (Primolut Nor, Provera, Duphaston);
 • антибиотично противовъзпалително лечение: Rulid, Dalacin, Azatril и др.;
 • чрез GTPX агонисти: Zoladex, Gineerin, Enantone, Decapeptyl;
 • оперативно лечение: кистектомия (премахване на кистата), тотална хистеректомия (премахване на матката с тръбите и яйчниците);

Лечението на ендометриозата е важно, защото някои автори считат, че това заболяване представлява преканцероза (предраково състояние).

" }-->

Коментари

21 окт 2014 11:11

Винаги се намира някой, който да не е доволен от даден лекар. Това е нормално, хората са различни и една терапия действа при едни, а при други - не.

20 окт 2014 09:48
Ина Димитрова
20 окт 2014 09:48

Абе и тука ли плъзнаха хейтъри? Никакви аргументи, само рошави емоции. Я ходи да си пиеш хапчетата и да се успокоиш!

18 окт 2014 12:22
Ния Бурмова
18 окт 2014 12:22

МОЛЯ ВИ, НАПРАВЕТЕ НЕЩО СРЕЩУ ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК И НАЙ-МАЛКО НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДА ПОПАДАТЕ В РЪЦЕТЕ МУ! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ проф. Стефан Иванов ДА СЕ ГАВРИ СЪС СТРАХОВЕТЕ И ЖИВОТА ВИ!!!