Публикация

Снимки от Втора научна конференция: Лечение на сърдечните и съдовите заболявания - екипна дейност

Българска сърдечна и съдова асоциация, 14-16 март 2014, Плевен


Коментари