Публикация

Стартира кампания за безплатно изследване на гликиран хемоглобин

В нея се включват 70 специалисти ендокринолози от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Банкя


От месец март 2014 г. Национална пациентска организация, с подкрепата на Българското дружество по ендокринология, стартира първата по рода си кампания за предоставяне на безплатно изследване на гликиран хемоглобин (HbA1c) за пациенти, страдащи от захарен диабет тип 2.Според установените световни гайдлайни е препоръчително да се извършват минимум 3 изследвания годишно на гликиран хемоглобин, като се счита, че по този начин ще бъде осигурен по-ефективен контрол над заболяването. В България обаче, НЗОК покрива само 2 такива изследвания.

В рамките на кампанията, която ще продължи 1 година и в която към момента доброволно са заявили участие да се включат 70 специалисти ендокринолози от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Банкя, ще бъде предоставено безплатно препоръчителното трето изследване, което ще помогне на хиляди пациенти да проследяват навременно своето състояние.

По време на пресконференцията беше представена и новоучредената Асоциация „Диабет тип 2”, която е първата в България организация на пациенти и техни близки, дейността на която ще бъде насочена конкретно към заболяването диабет тип 2. В рамките на събитието бяха представени мисията и целите на организацията, както и новосъздадения интернет сайт на организацията: www.diabettip2.org

Асоциация „Диабет тип 2” е учредена в началото на 2014 година от пациенти и близки на пациенти с диабет тип 2 и цели да съдейства за създаване на информационна обезпеченост по темата за това заболяване и за премахване на общото възприемане за заболяването като лечимо само и единствено с инсулин. Учредителите са наясно с факта, че захарният диабет се счита за едно от най-сериозните социално-значими заболявания в световен мащаб. Причина за това до голяма степен са едни от най-разпространените проблеми на днешното общество, които предизвикват заболяването – наднорменото тегло, обездвижването и стресът.

Изключително важно при диабет тип 2 е превенцията при изложените на по-голям риск, а именно хората с наднормено тегло (около 80% от болните) и хората, в чиито семейства има болни от диабет. При навременно установяване на наднормени стойности на кръвната захар процесът може да бъде овладян с диета и спазване на определен двигателен режим.

Асоциация „Диабет тип 2” си е поставила следните цели и ще се стреми да работи в няколко посоки:

·Реализиране на обучителни кампании - предоставяне на изчерпателна и достъпна информация на обществеността за заболяването диабет тип 2

·Създаване на диалог между пациенти и държавни институции по въпросите на пациентите, които не са на инсулинова терапия, което ще спомогне за защитаване на техните права и налагане на международноустановените стандарти;

·Създаване и поддържане на връзка със съсловни и неправителствени организации

·Включване на организацията в различни европейски и международни организации, с които да обменят опит в справянето с болестта; начините за колабориране с различните институции; представяне на новостите в областта и т.н.

Коментари