Публикация

НЗОК отбелязва 15 г. от създаването си

Касата възобнови издаването на Информационния си бюлетин


На 15 март 2014 г. се навършват 15 години от създаването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Основната задача на създадената независима публична институция е да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България, като управлява събраните за целта средства. А поставената цел е повече от предизвикателна: да осигурява и да гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

Езикът на статистиката представя най-пълно работата на НЗОК през тези 15 години:

- На 27 април 2000 г. е подписан първият за България Национален рамков договор (НРД) между НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Това е първият договор на консенсусна основа, който определя правата и задълженията на НЗОК, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България (Българския зъболекарски съюз), районните здравноосигурителни каси и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система. И до днес НЗОК финансира изцяло извънболничната медицинска помощ.
- След като през 2001 г. е подписан НРД за включване на болниците в здравноосигурителната система, общо 149 лечебни заведения сключват договори за работа с НЗОК. Към днешна дата общият брой на лечебните заведения, които изпълняват пакет болнична помощ по договор за работа с НЗОК е 356.
- 1079 аптеки са били договорни партньори на касата при нейното създаване, днес броят на аптеките с активни договори към момента е 2208.
- Първият самостоятелен реимбурсен лекарствен списък на НЗОК е изготвен през 2001 г. Лекарственият списък на НЗОК към началото на 2014 г. включва 2142 лекарствени продукта за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК заплаща напълно или частично за 358 диагнози, както и 342 лекарствени продукта за лечение на здравноосигурени лица в болнични условия. За ветерани, военноинвалиди и военноинвалиди с намалена работоспособност до и над 50% по отделни списъци се заплащат 2878 лекарствени продукта.
- Първият бюджет на НЗОК, включващ здравноосигурителни плащания, е изготвен през 2000 г. Тогава касата е разполагала с малко над 257 млн. лв. за плащания за здравни услуги. Бюджетът на НЗОК за 2014 г. е около 11 пъти по-голям – 2 823 110 хил. лв.
- 325 служители работят в момента в Централното управление на НЗОК, като от тях 38 са от самото създаване на институцията до днес. Общият брой на служителите в 28-те РЗОК е 1936, като 241 работят в системата от самото й създаване.

Като обществена организация НЗОК винаги се е стремила да бъде прозрачна в дейността си. Националният рамков договор, бюджетът на институцията, както и отчетите и правилниците за дейността й са публично достояние чрез нейната интернет страница.

През 1999 г. е създаден Информационен бюлетин на НЗОК. Именно в него е оповестено, че първият Национален рамков договор е подписан точно на Велики четвъртък. Изданието се списва до края на 2009 г., като информира широк кръг от читатели (институции, неправителствени и съсловни организации) за дейността на касата.

Първият брой на възстановения Информационен бюлетин на НЗОК вече е факт. Вярваме, че изданието ще допринесе за подновяването на прекъснатите взаимовръзки в системата на НЗОК.
Повод като днешния предполага повече празнични думи. Но не може да спестим и факти като тези:

- Реформата в сферата на здравеопазването, която започна с въвеждането на задължително здравно осигуряване у нас, се оказа нелека задача, която изискваше, изисква и днес, значителна политическа, финансова, техническа и обществена подкрепа.
- Изминалите години на тази реформа са белязани от променливи резултати. Движението на процесите невинаги е било напред и нагоре.
- Анализът на работата на НЗОК за последните няколко години показва немалко сериозни проблеми: нисък административен капацитет, неудовлетворителен медицински и финансов контрол, недостатъчно поддържана в техническо отношение на интегрираната информационна система.

Но, макар и трудно, НЗОК ще продължава да утвърждава безспорното си достойно място като институция, призвана да защищава правата на пациентите на всички нива в здравноосигурителната система.


Прикачени файлове

Бюлетин №1

Коментари