Публикация

Проект "СПРИ и се прегледай"


МЦ “Света Анна” работи по скрининговата програма “СПРИ и се прегледай” от самото й начало. Прегледите, които се извършват са по скрининга за рак на шийката на матката и рак на млечната жлеза, след запазен час.

По скрининга на рак на млечната жлеза работи Д-р Карашмалъков. Мамографиите се извършват в "Ахилес 2000"

По скрининга на рак на шийката на матката работят Д-р Мангърова и Д-р Загорова. 

Програма за скрининг на рак на млечната жлеза
Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното раково заболяване при жените в България. Той представлява около 30% от случаите на рак при жените в ЕС и е причина за 32% от смъртността при ракови заболявания. Скринингът чрез мамографско изследване е съвременният начин за предпазване от рак на млечната жлеза. Той е доказал своята ефективност в редица страни по света и следва да се извършва на всеки две години при жени между 50 и 75 г.
Ракът на гърдата е подходящ за скрининг, тъй като високата честота на заболяването и сравнително ниската цена на изследването го прави икономически оправдан. Добре организираната скринингова програма може съществено да намали смъртността, а също така дава възможност заболяването да бъде диагностицирано в ранен стадий. Открито навреме, заболяването е напълно лечимо.
Във Великобритания началото на програмата за рак на гърдата е през 1988. През 2008 година, по повод 20-тата годишнина на програмата е публикувано издание с резултатите за този период. Изданието отчита, че за периода 2001-2007 г. броят на жените, поканени за изследване е нараснал с 57 %. Само през 2007 г, за изследване са били поканени над 2.5 млн жени и са били изследвани 1.9 милиона. Всяка година програмата спасява над 1400 човешки живота.
Скрининговият преглед за рак на млечната жлеза се състои в извършването на мамография на двете гърди. Мамографията е специфичен метод, при който с относително ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Резултатите и тяхната оценка се съхраняват за дълъг период, което дава възможност за проследяване на настъпващите промени в структурата на млечните жлези.
При провеждане на самото изследване е необходимо да се притиснат гърдите, за да се осигури доборо качество на получения образ и да се намали дозата на облъчване. Това обикновено е свързано с известен дискомфорт. Изследването се извършва от рентгенов лаборант, а образите се оценяват от специалист в областта на мамографските изследвания (рентгенолог, специалист по образна диагностика).
Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното раково заболяване при жените в България. Той представлява около 30% от случаите на рак при жените в ЕС и е причина за 32% от смъртността при ракови заболявания. Скринингът чрез мамографско изследване е съвременният начин за предпазване от рак на млечната жлеза. Той е доказал своята ефективност в редица страни по света и следва да се извършва на всеки две години при жени между 50 и 75 г. Ракът на гърдата е подходящ за скрининг, тъй като високата честота на заболяването и сравнително ниската цена на изследването го прави икономически оправдан. Добре организираната скринингова програма може съществено да намали смъртността, а също така дава възможност заболяването да бъде диагностицирано в ранен стадий. Открито навреме, заболяването е напълно лечимо.

Във Великобритания началото на програмата за рак на гърдата е през 1988. През 2008 година, по повод 20-тата годишнина на програмата е публикувано издание с резултатите за този период. Изданието отчита, че за периода 2001-2007 г. броят на жените, поканени за изследване е нараснал с 57 %. Само през 2007 г, за изследване са били поканени над 2.5 млн жени и са били изследвани 1.9 милиона. Всяка година програмата спасява над 1400 човешки живота.
Скрининговият преглед за рак на млечната жлеза се състои в извършването на мамография на двете гърди. Мамографията е специфичен метод, при който с относително ниска доза рентгеново лъчение се визуализират структурите, изграждащи млечната жлеза. Резултатите и тяхната оценка се съхраняват за дълъг период, което дава възможност за проследяване на настъпващите промени в структурата на млечните жлези.
При провеждане на самото изследване е необходимо да се притиснат гърдите, за да се осигури доборо качество на получения образ и да се намали дозата на облъчване. Това обикновено е свързано с известен дискомфорт. Изследването се извършва от рентгенов лаборант, а образите се оценяват от специалист в областта на мамографските изследвания (рентгенолог, специалист по образна диагностика).

Програма за скрининг на рак на маточната шийка
Ракът нa маточната шийка се причинява от високо-рискови типове на човешкия папиломен вирус (HPV). HPV може да причини изменения в клетките на маточната шийка, които бавно да се развият до ракови клетки. В началото тези изменения са леки и повечето тях изчезват от само себе си без лечение. Ракът на маточната шийка се развива когато клетките в маточната шийка се заразят с един или повече от високорисковите типове на HPV, те се видоизменят и бавно се развият до ракови.
Превръщането на изменените клетки на маточната шийка в ракови е бавен процес. Тъй като ранните етапи от развитието на заболяването не предизвикват никакви осезаеми симптоми, промените могат да бъдат открити само чрез скрининг (профилактични прегледи). Редовните скринингови прегледи за рак на маточната шийка имат за цел да се открият изменените клетки в ранните стадии, когато променените участъци могат да бъдат лекувани или отстранени, без да се развие рак на маточната шийка. Лечението на заболяването в по-късен стадий налага оперативно лечение, което понякога се допълва с радиоактивно облъчване и химиотерапия.
Опитът на много страни, въвели програми за скрининг доказва, че те са ефективни и водят до значително намаляване на броя на заболелите и починалите от този вид рак. Всички жени на възраст от 30 до 59 години, при които няма диагностицирани изменения на маточната шийка, трябва да участват в скрининг.

Тестовете, които се използват при скрининг за рак на маточната шийка са цитологично изследване (цитонамазка) и/или HPV тест. Взетите при прегледа проби се анализират в специализирани лаборатории при спазване на правила за контрол на качеството. Скрининговият преглед за предпазване от рак на маточната шийка не е по-различен от обикновения гинекологичен преглед. Манипулациите са бързи, безопасни и безболезнени.

МЦ “Света Анна” работи по скрининговата програма “СПРИ и се прегледай”. Прегледите, които се извършват са по скрининга за рак на шийката на матката и рак на млечната жлеза, след запазен час.

Коментари